V kasárnách přibylo nejvíce svobodníků, desátníků a četařů

Výložky změnilo 86 procent ženistů

RAKOVNÍK. Naprostá většina rakovnických vojáků musela od 1. ledna změnit výložky. Avšak ne proto, že by v kasárnách nastal nějaký hromadný armádní prohřešek končící degradováním. Ke snižování hodností došlo od Nového roku v celé Armádě ČR.

„Ve 152. ženijním praporu se změna týkala 86 procent příslušníků,“ přibližuje velitel útvaru Martin Kavalír. Podle jeho slov nastalo nejvíce novinek v rotmistrovském a praporčickém sboru. „Rotmistrovský sbor zanikl úplně a naopak nově vznikly sbory – mužstvo a poddůstojníci. Rotmistři přešli do poddůstojnických hodností,“ vysvětluje nový systém velitel. U důstojníků nastala jediná změna, přestali existovat podporučíci.

Armáda uvádí jako hlavní důvod novinky srovnání s hodnostními sbory států Severoatlantické aliance. Poté, co v roce 2005 skončila základní vojenská služba a armáda se stala profesionální, zmizely základní hodnosti vojín, svobodník, desátník a četař. Nejnižší hodnost, kterou armádní nováčci dostávali, byla rotný. Proto bylo postavení vojáků naší a zahraničních armád odlišné. Když se na misi v zahraničí setkal český rotný s rotným jiné země NATO, byli ve vojenské hierarchii na jiném stupni. Nový systém tyto rozdíly srovnal.

„Od 1. ledna přibylo na našem útvaru nejvíce svobodníků, desátníků a četařů. Změna se týkala i déle sloužících vojáků v armádě. Snižování hodností byl celoplošný zásah, proto nevyvolal u vojáků pocit nespravedlnosti,“ říká velitel. Hodnosti v armádě souvisí se zastávanou funkcí. Například veliteli praporu náleží hodnost podplukovníka.

„Pokud by velitel praporu chtěl být povýšen, musel by v rámci své kariéry odejít na takové místo v armádě, kterému odpovídá hodnost plukovníka, např. na zástupce velitele brigády či na jiný vyšší velitelský stupeň. Kvůli změně v hodnostech se vojákům platy nesnížily. Ke snižování došlo pouze na základě legislativy, a to o deset procent, jako u ostatních státních zaměstnanců,“ vysvětluje Martin Kavalír. Příslušníci útvaru podle něj změny v hodnostech akceptovali, věděli o nich s dostatečným předstihem již od prvního čtvrtletí minulého roku. „Vnímají to jako změnu, která musela nastat,“ uzavírá velitel.

Markéta Hartlová

« Zpět