Kontingent podpořil kosovskou školu i projekt výstavby hospice

Medaile pro 330 vojáků mise KFOR

RAKOVNÍK. Díky rakovnickému 152. ženijnímu praporu zažilo Husovo náměstí už několik slavnostních vojenských nástupů. Ten, jehož svědkem byli Rakovničané 12. listopadu, byl ale co do počtu zúčastněných vojáků jedním z největších. Na náměstí nastoupilo 330 příslušníků 16. kontingentu v silách KFOR. Vojáci se z mise vrátili v říjnu, v Kosovu strávili osm měsíců. Všichni byli v pátek 12. listopadu vyznamenáni medailí ministra obrany ČR Za službu v zahraničí.

„Jádro 16. kontingentu tvořil 152. ženijní prapor, který doplnili příslušníci 15. ženijní brigády v Bechyni, 31. brigády chemické, radiační a biologické ochrany Liberec a další vojáci ze 36 útvarů Armády ČR,“ říká velitel kontingentu a zároveň rakovnického ženijního praporu podplukovník Martin Kavalír, který byl během slavnostního nástupu vyznamenán hned několikrát. Stejně jako ostatní příslušníci kontingentu obdržel medaili Za službu v zahraničí, za vynikající splnění úkolů mu byl ještě udělen Záslužný kříž 3. stupně a za příkladné plnění služebních povinností kázeňská odměna. Tou byl z rakovnických vojáků oceněn i podpraporčík Jan Šmerda. Další vyznamenání – Čestný odznak AČR za zásluhy 3. stupně, předal náčelník generálního štábu podplukovníku Miroslavu Hájkovi, bývalému zástupci velitele rakovnického praporu.

Šestnáctý kontingent byl posledním, který naše armáda do Kosova vyslala. Místo obvyklé jednotky do 450 osob nyní v zemi zůstává jen tzv. organizační jádro prvního úkolového uskupení, které tvoří 92 lidí. „Jejich hlavním úkolem bude udržovat chod základny Šajkovac, zabezpečit její ochranu a v případě potřeby vytvořit podmínky pro příjezd praporu operačních záloh, který čítá 500 příslušníků, je dislokován v domácích posádkách a je připraven se v případě potřeby do 14 dní přesunout na základnu Šajkovac,“ vysvětluje náčelník generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek. Armáda ČR působila v Kosovu od roku 1999 a vyslala sem téměř osm tisíc vojáků. „Ani dnes ale nelze považovat situaci v Kosovu za úplně optimální. Komplikuje ji dlouhodobě neutěšená ekonomika, vysoká míra kriminality a organizovaného zločinu,“ dodal Vlastimil Picek.

Šestnáctý kontingent pomáhal v Kosovu nejen vojensky, ale i humanitárně. Poskytoval například základní zdravotní péči dětem a starým lidem v nouzi, vojáci pomáhali při terénních úpravách a podpořili místní školáky humanitární sbírkou. „Na sbírce se podíleli nejen vojáci kontingentu, ale i instituce a organizace z České republiky, základní a střední školy z Rakovníka, které věnovaly například sportovní a školní potřeby, nebo město Rakovník, které věnovalo kosovské škole hotovost tisíc euro,“ přiblížil velitel Martin Kavalír s tím, že pevně věří, že kontingent zanechal v očích obyvatel Kosova dobrý dojem.

Kontingent ale nepomohl jen v zahraničí. Za osm měsíců shromáždili vojáci ve finanční sbírce částku 93 078 korun, kterou během slavnostního nástupu předali Společenství Androméda na výstavbu hospice sv. Antonína a sv. Terezky ve Velké Chmelištné. „Hospic je naším hlavním cílem. Zatím jsme vybudovali jeho zázemí, tedy velkokapacitní kuchyň, a poskytujeme pečovatelskou službu. Peníze od vojáků jsou určeny přímo na zahájení stavebních prací objektu hospice,“ říká Lenka Petříčková z občanského sdružení Androméda.

Markéta Hartlová

« Zpět