Deváťákům přilepšení k důchodu

RAKOVNÍK. Někteří senioři si mohou přilepšit k již přiznaným důchodům. Jedná se o lidi, kteří absolvovali „nepovinné“ deváté ročníky škol v letech 1959/1960 a 1960/1961. „Toto studium lze započíst jako dobu pojištění pro účely důchodového pojištění, protože ho můžeme považovat za studium následující po skončení povinné školní docházky, které svým rozsahem a obsahem odpovídalo studiu na střední škole,“ uvedla vedoucí odboru komunikace České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

V praxi to znamená, že některým klientům, kterým tato doba studia nebyla původně započtena, může být důchod zvýšen. ČSSZ ale upozorňuje, že zvýšení důchodů se týká pouze těch klientů, kterým byl důchod přiznán po 31. 12. 1995 podle zákona č. 155/1995 Sb.

Senioři, jichž se zvýšení důchodů týká, mohou požádat o zápočet na OSSZ v Rakovníku nebo dopisem na ústředí ČSSZ v Praze. K žádosti o přepočet je třeba přiložit vysvědčení nebo jiný doklad potvrzující předmětné studium. Pokud bude žádost uplatněna do konce letošního roku, náleží doplatek na dávce zpětně maximálně do roku 2006. V případě podání žádosti v roce 2011 a později, náleží doplatek nejvýše za dobu 5 let zpět.

Tomáš Bednařík

« Zpět