Opravy potoka

RAKOVNÍK (bed). Rakovničané, procházející od plynárny směrem k Tyršově koupališti, si určitě povšimli stavebních aktivit na břehu Rakovnického potoka. Povodí Vltavy – provozní středisko Berounka tu zahájilo opravu koryta.

„Dlažba potoka bude provedena od plynárny k ústí Lišanského potoka v délce 840 metrů. Dále bude zřízeno opevnění břehů z lomového kamene a postaveno 17 stabilizačních prahů,“ uvedl Ludvík Polia z Povodí Vltavy.

„Z koryta potoka budou odstraněny provizorní dřevěné plůtky a místní nánosy. U soutoku s Lišanským potokem budou také ubourány zbytky železobetonových pilířů z profilu toku,“ doplnila vedoucí odboru ŽP MěÚ Rakovník Alena Škoudlínová. Podle jejích slov bude vytěžená zemina využita do násypů svahů k vyrovnání nerovností. Veškeré plochy budou po urovnání osety travní parkovou směsí. Práce provádí firma Czech Canada z Prahy.

« Zpět