Foto

První z deseti informačních panelů najdete u hřbitova.

Na dvouhodinové procházce najdete přírodní i historické zajímavosti

Město má naučnou stezku

RAKOVNÍK. Starosta města Zdeněk Nejdl stihnul během Dne stromů nejen zasadit lípu a platan, ale otevřel i naučnou stezku mapující přírodní a historické zajímavosti města Rakovníka. Projekt realizoval rakovnický ornitologický spolek Fénix ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Kladno – Čabárna za finanční podpory Středočeského kraje.

Pokud máte chuť na zhruba dvouhodinovou procházku okolím Rakovníka, zajděte ke hřbitovu. Právě zde najdete první z deseti poutavě vyvedených informačních tabulí. Dále vás čtyřkilometrová značená stezka zavede k vodojemu U Svatého Antonína, k přírodní rezervaci Tankodrom a kolem Penny Marketu zpět k Rakovnickému potoku. Na tabulích jsou vtipně a hravě podány základní informace o městě. Připomínají pověst o jeho založení, vznik některých památek, rakovnické osobnosti i místní faunu a flóru. Panely obsahují i ornitologické hádanky s nápovědou.

Kvalitu projektu ocenil starosta města a po něm i vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Alena Škoudlínová. „Stezka je velice pěkná, proto je potřeba poděkovat ornitologickému spolku, který byl v této věci velmi aktivní. Pozitivní je, že se při realizaci potkala spolupráce nevládních organizací, Středočeského kraje a města,“ vyzdvihla vedoucí.

Vznik projektu vysvětlil Milan Tichai ze spolku Fénix. „S myšlenkou přišlo středisko ekologické výchovy v Kladně s tím, že má možnost získat od kraje dotaci, která by pokryla naučnou stezku. A protože v Kladně už jedna vznikla, přišli za námi. Řešili jsme to od května do srpna. Aby se to dalo letos stihnout, museli jsme jít s tabulemi na pozemky města. Ale okruh se našel a deset panelů jsme snadno naplnili informacemi. Pomáhali nám ještě Radek Remar z muzea T. G. M. a Iveta Karhánková a Martina Tichaiová ze Zahrad hojnosti. Kresby raka Čendy, který je jakýmsi průvodcem po stezce, jsou dílem Leoše Humla z Petrovic. Doufejme, že stezka bude lidi zajímat,“ uzavřel Milan Tichai ze spolku Fénix.

Pavel Sklenička

« Zpět