Foto

Každý prázdninový víkend jezdí po Kolešovce parní vlak.

Jízdy parních vlaků budou na Kolešovce pokračovat

trať zachráněna. Na jak dlouho?

RAKOVNICKO. Několik měsíců byla železniční trať Kolešovka na černé listině. Byla zařazena mezi dráhy navržené ke zrušení, což by znamenalo konec historické trati a letních výletních jízd. Navíc by byla kněževeská vlečka, kde funguje malé železniční muzeum, odstřihnuta od kolejí. Po několika napjatých týdnech už si může Klub historie kolejové dopravy Herkules, který provozuje vlečku i výletní jízdy, oddychnout. Trať zůstane zachována.

Jednatel KHKD Herkules Jaroslav Křenek zažíval od léta perné chvilky. Tehdy se poprvé objevila informace, že chce ministerstvo dopravy zastavit provoz na padesáti tratích. Mezi nimi byla i Kolešovka. Krajské úřady poté měly určit, zda na nich chtějí dopravu i nadále objednávat, či nikoli. V případě Kolešovky už kraj dopravní obslužnost neplatí čtyři roky. Osobní doprava na ní byla zrušena v roce 2006. Od té doby ji má pod ochrannými křídly KHKD Herkules. Zdálo by se tedy, že ji rozhodnutí ministerstva nemůže ohrozit. Je však třeba si uvědomit, že i když už stát jízdy nefinancuje, koleje jsou stále v jeho majetku. A musí je udržovat v takovém technickém stavu, aby po nich mohly vlaky jezdit. Pokud by tedy Kolešovka zůstala na černé listině, přestala by se Správa železniční a dopravní cesty o koleje starat.

„Zrušit koleje je po právní stránce složitý administrativní proces. Známe z minulosti případy, kdy trval i patnáct let. Za tu dobu bohužel koleje zarostly a rozkradly se. Bylo mi tedy jasné, že to není tak jednoduché, jak si ministerstvo myslí. Navíc tím, že máme v Kněževsi v provozu vlečku, by nás odstřihli od přístupové cesty, což se neslučuje se zákonem. I přesto jsme věděli, že se musíme ozvat a projevit nevůli s tímto postupem,“ říká Jaroslav Křenek.

Obrátil se tedy na starosty obcí, které leží na Kolešovce, a obecně prospěšnou společnost Rakovnicko a požádal je o podporu. Všichni vyhověli. „Kolešovka je pro turistickou atraktivitu Rakovnicka důležitá, v tomto koutě okresu žádné podobně významné turistické lákadlo není. Měla by se provozovat dál. Kvůli ní také realizujeme projekt Vlídná nádraží. Jedním z našich možných záměrů, jak Kolešovku ještě zatraktivnit, je zřídit na ní provoz šlapacích drezín,“ říká Radomír Dvořák z Rakovnicko, o. p. s.

Boj za zachování trati nakonec pomohl. V seznamu, kde bylo původně padesát drah, jich zůstalo jen třináct a mezi nimi Kolešovka není. „Navíc musí být i na těch zrušených zachována provozuschopnost dráhy. Samozřejmě se může stát, že s podobným návrhem za pár let znovu někdo přijde a bude nám opět přidělávat starosti,“ říká Jaroslav Křenek. Definitivní klid by mohl nastat až tehdy, pokud by Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) trať převedla na některý z místních subjektů, např. mikroregion Kněževesko. Kolešovka by se tak stala regionální dráhou, na jejíž údržbu je možné získávat granty. Otázkou však je, jak rychle by se převod uskutečnil. SŽDC totiž nepatří k nejpružnějším organizacím. Dlouhých sedm let už například trvají jednání mezi ní a KHKD o prodeji kněževeské nádražní budovy.

„Obec Kněževes má samozřejmě největší zájem, aby trať fungovala, jsme jednoznačně pro její zachování. O případné možnosti převodu trati do vlastnictví mikroregionu jsme s ostatními členskými obcemi nejednali. Jaký na to mají názor, tudíž nevím. V tuto chvíli je to navíc bezpředmětné, už jsme obdrželi písemné vyjádření, že bude trať zachována,“ říká starostka Kněževsi Eva Janotová.

Markéta Hartlová

« Zpět