Modernizace nevyvolává tolik emocí jako bioplynka

Ve skládce skončí méně odpadu

RYNHOLEC. Velké protesty občanů Lán a Rynholce předloni provázely záměr stavby bioplynové stanice v areálu Skládky Ekologie. Nyní se obě obce vyjadřují k dalšímu projektu společnosti a zdá se, že tentokráte budou jednání mnohem klidnější. Projekt se týká modernizace skládky, která spočívá především v tom, že se bude navážený komunální odpad třídit a dále využívat. V areálu bude vystavěna jednotka mechanicko – biologické úpravy odpadu.

„Důvodem modernizace jsou požadavky EU ohledně ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu a možnosti využití dalších složek odpadů, tj. vytřídění kovů, skla… Zcela zásadním požadavkem je nutnost postupně výrazně omezit skládkování biologicky rozložitelného odpadu. Česká republika tento požadavek neplní. Z tohoto důvodu jí v blízké budoucnosti hrozí sankce právě ze strany EU,“ vysvětluje Eva Perglerová, prokurista firmy Ekologie.

Modernizace skládky spočívá v tom, že veškerý komunální odpad, který se na skládku doveze, bude roztříděn na několik složek. „Jednou z vytříděných složek bude biologicky rozložitelná část odpadu, která bude před následným uložením do skládky zpracována takovým způsobem, že do skládky bude uložena již ve stabilizované formě, tj. nebude ve skládkovém tělese podléhat biologickému rozkladu spojenému se vznikem zápachu,“ přibližuje Eva Perglerová. Jako další plus uvádí, že modernizace přinese tři až čtyři nová pracovní místa.

Projekt bude posuzován v rámci procesu EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí). K jeho první verzi už se obce vyjadřovaly a jejich připomínky byly projektantem vypořádány. „Následovat bude veřejné projednávání, jehož termín zatím nevíme. Bude se konat buď u nás, nebo v Rynholci. Co se týče našeho pohledu na věc, tak nadšeni příliš nejsme. Součástí projektu je i výroba bioplynu. Oproti předchozímu záměru bioplynové stanice je ale rozdíl v tom, že na skládku nebude navážen další odpad. V prvním záměru se počítalo i s jatečním odpadem a kukuřičnou siláží. Nyní je zamýšlelo využívat jen běžně navážený komunální odpad, proto také není kolem projektu taková bouře jako minule,“ říká starosta Lán Karel Sklenička.

Protože si lánští zastupitelé uvědomují, že jako laici nemohou o projektu rozhodovat, spolupracují se znalcem z daného oboru. „Děláme vše pro to, aby byl dopad na občany co nejmenší. Určitá ostražitost je na místě, protože se jedná o pilotní projekt v naší republice. Nikde jinde zatím nefunguje. Největší obavy máme z toho, aby se v budoucnu zpracovávání odpadního materiálu přeci jen nerozšířilo a aby kvůli výrobě bioplynu nebylo na skládku naváženo více odpadu než nyní. Pokud to půjde legislativně ošetřit, tak bychom rádi udělali veškeré kroky, aby se to nestalo,“ přibližuje lánský starosta.

To, že bude odvoz spalitelného odpadu pro další zpracování znamenat nárůst nákladní dopravy o pár kamionů denně (avizovány jsou jen čtyři), obec netrápí. Díky obchvatu už totiž nákladní automobily přes Lány nejezdí.

„Co se týče oznámení o záměru, udělali jsme vše, co jsme ze zákona měli. Záměr byl zveřejněn a projekt byl zájemcům k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. Nikdo se na něj nepřišel podívat. K dispozici ho mělo i zdejší sdružení, aby k němu napsalo svoje stanovisko. Stanovisko obce je takové, že s modernizací souhlasíme, avšak jen za podmínek, že bude kolem skládky vysázen pás zeleně,“ říká starosta Rynholce Jaromír Dyntar. Pokud budou jednání probíhat hladce, začne modernizace v roce 2012.

Markéta Hartlová

« Zpět