Kolem Vánoc by měla dostat jméno i lipová plastika

Šest soch oživí Lány a okolí

LÁNY. Slavnostní vernisáží nových soch skončilo v sobotu 2. října první sochařské sympozium v Lánech. Pětice sochařů s pomocníky a jeden řezbář vytvořili před zraky místních obyvatel během týdne pět kamenných a jednu dřevěnou sochu. Umělecké objekty ozdobí po konzervaci Lány a přidruženou osadu Vašírov.

Duchovním otcem sympozia je Roman Havelka. Myšlenka na ozvláštnění Lán sochami jej napadla krátce po nástupu do zastupitelstva. „Procházel jsem obec a uvědomil si, že nikde nejsou žádné sochy kromě Kalvárie proti hotelu Classic. Proto jsem začal uvažovat o sympoziu. Chtěl jsem založit novou tradici. Pokoušel jsem se sehnat finance – bezúspěšně, ale překvapivě poměrně rychle se díky Karlu Kellnerovi podařilo sehnat materiál – pískovec.“

Původně sice Roman Havelka uvažoval o dřevu, které s Lány lépe koresponduje, ale s tímto materiálem neuspěl. „Od majitele východočeského pískovcového lomu Javorka, Františka Žočka, to byl velkolepý dar. Podle sochařů je jeden kamenný blok za zhruba padesát tisíc. Vypravili jsme se tam a na místě domluvili, jaké bloky pro nás budou vhodné a během půl roku nám je připravili. Obec pak přispěla na stravu sochařů,“ pokračuje.

Tématem sympozia byly Lány, což umělcům poskytlo širokou škálu možností, jak k dílu přistoupit. Vznikly různorodé práce od Hovorů z Lán Alberta Králičeka, přes sochu Motýli v jeteli od Jana Turského, Kříž naděje Jany Krausové nebo kamennou sovu, která dostala jméno Kalous ušatý a jejímž autorem je řezbář Pavel Novotný z Dačic. Jana Krausová sama nesochala, ale její výtvarný návrh převedl do kamene zkušený kameník Jan Beran. Tyto práce i socha malíře a výtvarníka Karla Kellnera, jenž zavzpomínal na mládí a ztvárnil místní koupaliště Pánovka, jsou vytvořeny z jemnozrnného sochařského pískovce se zajímavým vybarvením a strukturou.

Samostatnou kapitolou je pak plastika dalšího lánského výtvarníka, řezbáře Oldřicha Poláška. Ta však zatím jako jediná nemá jméno. Určí ho až výsledek soutěže dětí v lánské škole. „Název necháme až po volbách, pak se domluvíme s ředitelkou školy. Ale vhodným termínem na vyhlášení vítěze soutěže by mohlo být období kolem Vánoc,“ dodává Roman Havelka. Dřevěná plastika by se podle něho mohla stát jakýmsi novým symbolem Lán. Je vytvořena z lípy, která rostla u hřiště poblíž zdejší sokolovny, ale před časem ji strhl vítr. „Jeden třímetrový kus (kmen měl v průměru asi 90 cm) jsem nechal odvézt k místnímu řezbáři (samouk zhotovující převážně Betlémy). Domluvili jsme se, že zhotoví sochu, a že ji představíme v rámci sympozia. Tato plastika má pro mě zvláštní kouzlo v tom, že lípa, z níž je vyrobená, rostla v Lánech zhruba devadesát let, takže všichni zdejší občané pod ní nebo s ní vyrůstali.“

Nyní se sochy přestěhují na svá místa. Čtyři ozdobí lánské náměstí, jedna poputuje ke kapličce ve Vašírově a poslední zakotví na nádvoří Školního zemědělského podniku ČZU Praha v Lánech, který také přispěl k uskutečnění sympozia.

„Věřím, že tento první ročník je základním kamenem nové tradice, ve které bude obec pokračovat i v dalších letech. Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na zajištění sympozia, zúčastněným umělcům, jenž pro nás za symbolický honorář stvořili tato díla a ostatním, kdo ke zdaru akce přispěli,“ řekl starosta obce Karel Sklenička.

Sympozium by mělo pokračovat po dvou letech. Na příští ročník už mají organizátoři jasno s tématem. „S písmákem Václavem Vodvářkou jsme se domlouvali, že vhodným námětem by byly křížky, kterých bylo v okolí Lán mnoho. Dokonce už máme přislíbený i materiál,“ uzavírá Roman Havelka.

Lenka Pelcová

« Zpět