Další evropské peníze

RAKOVNÍK. Do Rakovníka míří další evropské miliony. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy rozhodla poskytnout městu dotaci 18 milionů 138 tisíc Kč.

Podpoří tak již druhou etapu regenerace památkové zóny, konkrétně ulic Masná, Kamenná a Martinovského. Město se na investiční akci bude podílet z vlastních zdrojů zhruba sedmi miliony Kč. Přesné položky vzejdou až z výběrového řízení na dodavatele stavby, které městská rada teprve vypíše prostřednictvím firmy Eurovision. Právě s její pomocí se podařilo dotaci získat a tak jako v předešlých případech firma vyřídí pro město i výběr dodavatele.

Město Rakovník v současné době zahájilo práce na první etapě, kdy bude rekonstruovat sítě a povrchy ulic Vysoká, V Brance, Grillova a U Hluboké studny. Práce zajístí firma Strabag.

« Zpět