Unikátní mince na hradě

KŘIVOKLÁT. Slavnostní událost proběhla ve středu 1. září v prostorách Královského sálu hradu Křivoklátu. „U příležitosti 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, kterým prakticky vstoupili na český trůn Lucemburkové, vydaly Česká národní banka a Lucemburská centrální banka pamětní stříbrnou minci. Pro její veřejné představení si banky vybraly naši národní kulturní památku,“ informoval kastelán hradu Luděk Frencl.

Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada významných osobností, např. lucemburský velvyslanec v České republice Jean Faltz, guvernér ČNB Miroslav Singer, guvernér Lucemburské centrální banky Yves Mersch nebo bývalý pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk.

Mince, kterou navrhl Jakub Vlček, má nominální hodnotu 200 korun. ČNB ji vydala v nákladu 9600 kusů v běžné kvalitě a 13 900 kusů ve špičkové kvalitě. Potažmo s českou mincí vydala Lucemburská centrální banka svoji pamětní mince v hodnotě 700 eurocentů.

Unikátní mince si mohou návštěvníci Křivoklátu prohlédnout během prohlídky hradu.

Tomáš Bednařík

« Zpět