Foto

Ludvík Vožeh

Obor pomůže postiženým dětem zvýšit možnost uplatnění

Nová dvouletá střední škola

RAKOVNÍK. Od 1. září funguje v Rakovníku nová střední škola. Dvouletá praktická škola byla otevřena při MŠ a ZŠ speciální. „Je určena především pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením plynoucím ze snížené úrovně rozumových schopností,“ vysvětluje ředitel Ludvík Vožeh. Do prvního ročníku nastoupilo šest žáků.

S otevřením střední školy se počítalo v dlouhodobém výhledu, nebo vznikla z aktuální potřeby?

Zřízení praktické školy dvouleté je dlouhodobým koncepčním záměrem naší školy a vychází z „Plánu rozvoje školy na roky 2006 – 2010“. O jejím zřízení jsme začali uvažovat asi v roce 2005. Významným důvodem pro otevření byla i poptávka ze strany rodičů především našich současných žáků, kteří chtěli, aby se jejich děti mohly i nadále vzdělávat v prostředí, které dobře znají, které jim poskytuje kvalitní služby a ve kterém se cítí bezpečně.

Pro jaké žáky je škola určena?

Tato škola je určena především pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením plynoucím ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální a základní škole praktické.

Jedná se o dvouletý obor, to je nezvykle krátká doba. Proč není obor tříletý?

Rozlišujeme tři stupně středního vzdělání. Škol poskytujících střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou je v našem okolí dostatek. Prvně jmenované školy s úspěchem studuje i řada našich žáků a rozšiřování nabídky vzdělávacích služeb zde není naším cílem. My chceme poskytovat ten nejnižší stupeň středního vzdělání. Jako nejvhodnější pro uvažovanou skupinu žáků jsme vybrali právě „Praktickou školu dvouletou“. Existuje ještě „Praktická škola jednoletá“. Platnost oboru vzdělání „Praktická škola tříletá“ byla ukončena v roce 2006. Dva roky budeme ještě vyučovat podle stávajících učebních dokumentů a od školního roku 2012/2013 začneme vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu, na kterém jsme již začali pracovat.

Probíhalo přijímací řízení? Jaká kritéria musely děti splnit?

Přijímací řízení probíhá vždy. Při přijímání bylo přihlédnuto k těmto kriteriím: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, prospěch a výstupní hodnocení. Přijímací zkouška se nekonala.

Jaký byl o nový obor zájem? Kolik dětí do něj 1. září nastoupilo?

Celková kapacita oboru je 18 žáků. Při praktickém vyučování připadá na jednoho učitele maximálně 6 žáků. Naším cílem bylo přijmout do prvního ročníku právě těchto 6 žáků a vytvořit tak jednu pracovní skupinu. Tento záměr se nám podařilo zrealizovat zcela přesně.

Zvýší se dětem po absolvování praktické školy možnost uplatnění na trhu práce? Je škola zaměřena na nějaký konkrétní obor?

Určitě ano, jinak bychom ji ani neotevírali. Absolventi se uplatní při výkonu pomocných prací v čistírnách a prádelnách, v sociální péči a službách, ve zdravotnictví, případně na chráněných pracovištích. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů bude výuka zaměřena na ruční práce, a to zejména na výkon pomocných prací při příjmu, přípravě a praní prádla a oděvů, jejich žehlení a mandlování.

Jaké prostory ve školní budově bude škola využívat?

Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů běžné učebny školy, pro praktickou výuku prádelnu, která je špičkově vybavena profesionálními pračkami, mandly a sušičkami.

Markéta Hartlová

« Zpět