Po Jirátkovi jen jeden

RAKOVNÍK (bed). Po rezignaci Jana Jirátka na vysoutěžené místo ředitele 1. ZŠ Rakovník vyhlásila rada města nový konkurz na tento post. Zároveň jmenovala novou konkurzní komisi, která nového ředitele školy vybere.

Předsedou komise se stal místostarosta Jan Švácha, kterého v případě nepřítomnosti bude zastupovat starosta Zdeněk Nejdl. Dalšími členy komise jsou Michal Volf (radní), Zorka Brožíková (jmenovaná ředitelem krajského úřadu), Miroslav Plincner (odborník v oblasti školství), Marcela Skučková (zástupce pedagogických pracovníků 1. ZŠ), Viktor Keller (inspektor ČŠI) a Jitka Gregorová (členka školské rady 1. ZŠ). Prvním krokem komise bylo otevírání došlých obálek. Podle slov starosty Zdeňka Nejdla přišla do stanoveného termínu pouze jediná.

« Zpět