Najdi si svého cestmistra

PRAHA. Středočeský kraj je dlouhodobě nespokojen s prací některých soukromých firem, které opravují a udržují krajské komunikace. Dohlíží na ně 40 cestmistrů zodpovědných za stav jednotlivých silnic v regionu.

„Veřejnost oprávněně kritizuje kraj, že stav silnic není dobrý a situaci se nedaří razantně změnit. Přestože jsou do silnic každoročně investovány nemalé peníze. Hejtmanství chce zvýšit osobní odpovědnost jednotlivých cestmistrů a přichází s novinkou, kdy si každý člověk bude moci sám najít cestmistra zodpovědného za konkrétní silnici a obrátit se na něj s požadavkem na její opravu,“ uvedla mluvčí kraje Berill Mascheková.

Podle jejích slov tím chce hejtmanství vytvářet tlak na konkrétní osoby, v jejichž popisu práce je správa a údržba jednotlivých komunikací. Každý si může „svého“ cestmistra najít na webových stránkách Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz). Stejně tak i kontakt na firmu, která údržbu komunikací v jeho regionu provádí.

Rakovnicko a Jesenicko spravuje cestmistr František Frolík (313 512 434, 602 643 266, frantisek.frolik@suskla.cz) a běžnou údržbu provádí smluvní firma ČNES. Novostrašecko pak obhospodařuje Radek Vlasatý (313 512 434, 602 375 604, radek.vlasaty@suskla.cz) a údržbu zajišťuje Městský podnik služeb Kladno.

V loňském roce Středočeský kraj investoval do opravy a údržby silnic 3,5 miliardy korun a letos už 2,5 miliardy Kč. „Není v silách kraje opravit všechny silnice najednou, protože jsou zanedbány již řadu let,“ doplnila mluvčí.

Tomáš Bednařík

« Zpět