Smluvní pokuta odročena

NOVÉ STRAŠECÍ/RAKOVNÍK. Novostrašecká kauza adaptace domu 533 v Jungmannově ulici a smluvní pokuta, ke které se zavázal Jiří Janoušek, v případě jejího včasného nedokončení, se dostává do další fáze. Ve středu 14. července proběhlo u rakovnického soudu její první projednávání.

Připomeňme kontury medializovaného případu. Dne 3. června 2005 vyvěsilo město Nové Strašecí (žalobce) záměr o prodeji objektu 533, který tvoří pět bytových domů. Zastupitelstvo 23. června téhož roku schválilo jeho prodej Jiřímu Janouškovi (žalovaný) za milion dvě stě tisíc korun s tím, že rekonstrukci domu zrealizuje do dvou let. Kupující se zavázal ke smluvní pokutě 1 200 tisíc v případě včasného nedokončení stavby.

Na základě kupní smlouvy se Jiří Janoušek stal vlastníkem nemovitosti a začal s přestavbou. Jak vysvětloval u soudu, náklady spojené s rekonstrukcí byly značné, proto mu s investicemi pomáhal jeho přítel. Ten mu postupně půjčil dva miliony šest set tisíc korun. „Když zemřel, požádala mě jeho žena a synové, abych peníze vrátil,“ objasňuje Jiří Janoušek. Po skonu partnera mu bylo jasné, že stavbu sám financovat nemůže, nechal si vypracovat znalecký posudek a hledal kupce. Nakonec smlouvou z 28. června 2007 převedl vlastnická práva na společnost Edesa.

Ještě před tím, v únoru téhož roku, schválila rada města prodloužení lhůty dostavby o rok s tím, že pokud bude stavba dokončena do 20. července 2008, bude Jiřímu Janouškovi smluvní pokuta prominuta. Tento odklad následně schválilo i zastupitelstvo ovšem s pokutou šedesát tisíc korun, kterou žalovaný uhradil.

Bohužel i společnost Edesa měla zpočátku problém stavbu finančně zajistit. Její jednání s bankou se protahovalo a až v dubnu 2008 došlo k převodu nemovitosti. Edesa zaplatila za částečně zadaptovaný dům 3 500 tisíc bez DPH. V tomto bodě se soudní jednání na chvíli zaseklo. Důvodem byly dvě shodné prodejní smlouvy, z nichž každá však zněla na jinou kupní cenu. Tento fakt vysvětlil Jiří Janoušek tak, že Edese nejprve prodal část domu se dvěma bytovými jednotkami. „První smlouva na 1 290 tisíc byla pouze dílčí, ta druhá na 3 500 tisíc je konečná. Edesa hradila kupní cenu v několika splátkách na účet.“

Strana žalovaná se během jednání snažila prokazovat, že Jiří Janoušek koupil nemovitost v dobré víře, v rámci rozšíření svých podnikatelských aktivit. Proto se smluvní pokuta, rovnající se kupní ceně, zdá být nepatřičná.

Naproti tomu se žalující město Nové Strašecí snažilo dokázat, že hodnota objektu v době jeho prodeje byla kolem deseti milionů. Tuto skutečnost doložil jeho právník výpisem z internetových stránek realitní kanceláře a interním rozborem města. Oba dokumenty Janouškův právník zpochybnil. Právní zástupce města poté dokladoval, že použití smluvních pokut je zcela běžnou praxí. Případ byl odročen na 15. září s tím, že obě strany musí doplnit důkazy.

Lenka Pelcová

« Zpět