Diskriminačních jednadvacet?

NOVÉ STRAŠECÍ. Poslední – červnové zastupitelstvo města Nové Strašecí se zabývalo i počtem členů zastupitelstva pro nastávající volební období. Nakonec byl přijat návrh rady na tradiční počet členů – dvacet jeden.

S protinávrhem tak neuspěl Pavel Kotyk KDU-ČSL, který chtěl počet zastupitelů redukovat na sedmnáct. „Zákon stanoví jedenáct až dvacet pět zastupitelů pro kategorii měst od tří do deseti tisíc obyvatel. To je 400 obyvatel na 1 zastupitele. Podle tohoto přepočtu bychom se dostali na třináct. Nechceme dělat revoluce, tak bychom mohli jejich počet stanovit uprostřed (13 – zákon, 21 – tradice) tedy sedmnáct,“ vypočítává. Podle něho by takto došlo k redukci nákladů. „Stejně jako nová koalice škrtá v parlamentu přebujelý počet výborů, zastupitelstvo by začalo s redukcí nákladů samo u sebe. Ze sedmnácti zastupitelů by byla pětičlenná rada s neuvolněným (neplaceným) nebo na půl úvazku pracujícím místostarostou,“ pokračuje. „V minulosti jsme se již několikrát přesvědčili, že to jde. Než odešel Vilém Žák na kraj, dělal místostarostu na půl úvazku, a když odstoupil starosta Roček, fungovalo město pouze s místostarostou.“ Z jeho dalších slov vyplývá, že jednadvacet zastupitelů je diskriminací menších volebních uskupení, která musí pracně hledat 21 kandidátů do zastupitelstva. „Vždyť i téměř třikrát větší Rakovník si vystačí s jednadvaceti zastupiteli a magistrát hlavního města Prahy s šedesáti,“ uzavírá.

Podobný názor má i Jan Bureš (Město pro rodinu) a Miloslav Kinkal (nově TOP 09), který to lapidárně objasňuje: „Nemá smysl mít v zastupitelstvu spící členy. To je škoda peněz a místa.“ Naopak jednadvacet zastupitelů je podle Miroslava Špičky (Strana nezávislých kandidátů) optimální počet, sedmnáct málo.

Lenka Pelcová

« Zpět