Škoda je prý milionová, reálné je získat pouhé statisíce

Zaplatí jen za tři roky těžby

JESENICE. Bez ostřejších výpadů se obešla schůze jesenického zastupitelstva, která se konala poslední červnové pondělí, jen do chvíle, než došlo na projednávání dalšího postupu v kauze městské lesy. Většina zastupitelů totiž odsouhlasila, že nechají vypracovat posudek, který vyčíslí škody způsobené cizím hospodařením, jen za poslední tři roky. Přitom Lesy ČR neoprávněně hospodařily na městských lesích po dobu deseti let.

V prosinci loňského roku zastupitelstvo odsouhlasilo, že osloví několik odborných pracovišť s nabídkou, zda by byla schopna zpracovat znalecký posudek pro finanční kompenzaci s Lesy ČR. Posudek měl stanovit škodu vzniklou za celé desetileté období. Teprve nyní byly zastupitelům předloženy k projednání došlé odpovědi. Osloveny byly čtyři subjekty. „Děkan Lesnické fakulty se omluvil, že posudek zpracovat nemohou, protože mají s Lesy ČR závazky. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů prý posudky nezpracovává a doporučil soukromé znalce,“ přiblížila starostka Taťána Čížková. Teprve třetí oslovený subjekt stanovil konkrétní nabídku. Je schopen posudek vypracovat za částku kolem 90 tisíc korun, avšak jen za období od roku 2007. Podobnou odpověď město dostalo i od ústavu z Brna. I ten se vyjádřil, že je schopen zpracovat posudek jen za dobu tří let od podání žaloby.

„Stejného názoru, tedy že reálná je finanční kompenzace jen za poslední tři roky, je i pan Jánský, který nám zpracovává lesní hospodářský plán. Podle něj je kompenzace za delší časový úsek neobhajitelná. Vyrovnání, které můžeme získat, odhaduje na částku 150 až 200 tisíc korun,“ přiblížila starostka. Tato částka však značně nadzdvihla opozici. Podle ní totiž městu vznikla škoda v řádu milionů.

„Porovnal jsem si údaje dostupné z lesního hospodářského plánu a jen na jedné jediné lokalitě jsme těžbou, kterou prováděly Lesy ČR, přišli o 3,5 milionu korun. Pokud nám Lesy zaplatí jen za tři roky, měli bychom vymáhat zbytek od toho, kdo za to může,“ reagoval opoziční zastupitel Roman Valuš. Starostka na jeho slova odpověděla, že nebude nikoho pranýřovat: „Pokud vím, tak celou věc prošetřují jiné orgány. Nechme tedy na nich, ať rozhodnou, kdo je viníkem.“ Kauzu lesů totiž prošetřuje státní zastupitelství, kam bylo podáno trestní oznámení.

Po rušné diskuzi, kdy byl vedení města vyčítán laxní přístup, a kdy starostka tato nařčení odmítala, se jednání opět vrátilo k hlasování. Většina zastupitelů posléze odsouhlasila, že nechá zpracovat znalecký posudek jen za poslední tři roky. U opozice a některých přítomných občanů to vyvolalo jasný nesouhlas. „To je nezodpovědné. Právě jste město připravili o miliony,“ zněla jedna z mírnějších reakcí.

Markéta Hartlová

« Zpět