Výměna řidičáků

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Koncem letošního roku se uzavře další etapa výměny řidičských průkazů. „Nejpozději do 31. prosince roku 2010 jsou držitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2010 povinni vyměnit starší typy průkazů za nové“ upozorňuje vrchní strážník Martin Novák.

Výměna řidičského průkazu se provádí na příslušném pracovišti (odboru dopravy) obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pro občany Nového Strašecí a Rynholce je to Městský úřad Rakovník.

„S sebou musíte mít platný doklad totožnosti, jednu fotografii o rozměrech 35 × 45 mm a stávající řidičský průkaz. Výměna je osvobozena od správního poplatku. Průkaz vám bude vydán nejpozději do dvaceti dnů Za příplatek ve výši 500 Kč pak do pěti pracovních dnů,“ uzavírá své upozornění.

« Zpět