* Ad Jirátko opět do ředitelny

Dne 24. 5. 2010 jsem se zúčastnil konkurzu o pracovní místo ředitele 1. ZŠ Rakovník, který vyhlásilo město Rakovník. Kvůli článkům, které jsem si přečetl o tomto konkurzu v místním tisku a odezvám na tyto články, jsem se rozhodl na ně reagovat.

Dne 25. 5. 2010 je datován dopis města Rakovník, ve kterém mě pan Jan Švácha, jako předseda konkurzní komise, vyrozuměl o výsledném pořadí vhodných uchazečů na toto pracovní místo. Byl jsem konkurzní komisí zařazen na 2. místo jako vhodný uchazeč, na třetím místě byla doporučena Mgr. Milena Mouchová. V dopise je uvedeno: „výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter.“

Do dnešního dne, to je 10. 6. 2010, jsem od města Rakovník nedostal žádnou oficiální zprávu o tom, kterého z vybraných uchazečů a kdy rada města vybrala na pracovní místo ředitele 1. ZŠ Rakovník. Svému zaměstnavateli stále nejsem schopen s určitostí odpovědět, zda se mnou má počítat pro další školní rok či nikoli. Může se stát, že pracovní místo mít nebudu.

Vlastně informaci o výsledku jednání rady města v této záležitosti jsem dostal. Jeden žák třídy, kterou učím, před třídou řekl: „pane učiteli, tak prý u nás zůstanete, konkurz jste prohrál s panem Jirátkem, psali to v novinách.“ Víceméně s rozpaky jsem se snažil dětem ve třídě vysvětlit, že nemám povědomí o tom, že jsem se zúčastnil nějakých závodů, kde měl někdo vyhrát a někdo prohrát. Jestliže já a kolegyně, která jako třetí byla doporučena radě města konkurzní komisí na místo ředitelky, jsme něco „ prohráli“, tak se mohu domnívat, že to mohlo být také o vlivu, politice a známostech. Pan doktor Jirátko je v radě města Rakovník, uvedený na stránkách města za ODS, stejně jako další tři radní, a již v únoru 2010 se na radnici mluvilo o tom, že bude dělat ředitele uvedené školy, tak jsem si vlastně neměl před konkurzem dělat velké naděje na úspěch.

Pro každou základní školu je v dnešní době měřítkem jejího úspěchu i přání rodičů zapsat své dítě ke vzdělávání právě v této škole. A kromě věhlasu a kultury školy je to také osoba ředitele, podle které se rodiče rozhodují. Proto si myslím, že informace, které byly zatím zveřejněny, nejsou pro školu příznivé. Ještě před tím, než jsem si přečetl v Raportu ze dne 1. 6. 2010 zprávu o tom, že rada města vybrala pana Jirátka jako ředitele 1. ZŠ, mě kolega učitel upozornil, že v inzerci učitelských novin je od května inzerát, že škola, kterou vede pan Jirátko, hledá nového vedoucího pracovníka. A to je také zajímavé. Na konec bych chtěl napsat, že místo ředitele 1. ZŠ Rakovník určitě není pro mě existenční, prestižní nebo snad politickou záležitostí. Přeji 1. ZŠ, žákům a rodičům, aby zvolený ředitel byl pro tuto školu pouze přínosem.

Mgr. Bc. Miroslav Halló

« Zpět