Na Jiláku feťáci a čtyřkolky

RAKOVNÍK. Jedním z témat 4. občanské kavárny, která se uskutečnila v rakovnickém Atriu v Palackého ulici, byla i dopravně bezpečnostní problematika ve městě. Zástupce odboru dopravy Karel Sedláček vysvětlil přítomným, podle jakých zásad jsou v Rakovníku rozmisťovány přenosné značky, a zodpověděl i několik konkrétních dotazů.

Zuzana Novotná upozornila na případ zneužití značky na sídlišti Pod Bendovkou. „Byla zde umístěna značka, že bude probíhat čištění parkoviště, tudíž občané museli odjet se zaparkovanými automobily. Pak zde žádné čištění neprobíhalo, ale přijel nákladní automobil a skládal okna. Považuji to za zneužití dopravní značky,“ uvedla Novotná. Karel Sedláček odkázal na odbor správy majetku města, který rozmístění značek v případě úklidu komunikací zadává.

Anna Jakubská upozornila, že v okolí Jilského vrchu se pravidelně scházejí feťáci a jezdci na čtyřkolkách zde ničí přírodu. Vyzvala městskou policii, aby zajížděla i na rakovnickou periferii a učinila nešvarům přítrž. Část diskuse se opět týkala parkování na Husově náměstí trhovci. Petr Cafourek předložil zástupci městské policie fotodokumentaci dokazující, že trhovci zde parkují celý den a neopouštějí náměstí po vyložení zboží. Navíc si místa blokují krabicemi. „Každý, kdo něco takového uvidí, může strážníky kdykoliv kontaktovat. Přijedeme a zjistíme, proč trhovci porušují nařízení města,“ vyzval občany zástupce městské policie. Příští občanská kavárna by se měla zabývat problematikou využití nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce a úpravou parků ve městě.

Tomáš Bednařík

« Zpět