Vedly k zániku periodika ekonomické nebo politické důvody?

Konec Křivoklátských novin

KŘIVOKLÁT. Prapodivné věci se dějí v posledních týdnech v městyse Křivoklát. Názorové třenice o národní a lesnický park, absence územního plánu, výstavba vodovodu a kanalizace v nedohlednu, napjatá situace mezi vedením obce a správou hradu atd. Stále více občanů je nespokojeno se způsobem, jakým městys vede starosta Milan Naď a jím ovládané zastupitelstvo. Nedobrá situace vyvrcholila minulý týden, kdy zastupitelstvo obce zastavilo měsíčník Křivoklátské noviny, který zde ke spokojenosti drtivé většiny Křivoklátských vycházel nepřetržitě 15 let.

„Ještě když byl pan Naď zastupitelem za starostování Pavly Hůlové, tři roky po sobě při sestavování rozpočtu navrhoval vydávání Křivoklátských novin ukončit, neboť je považoval za zbytečné. Po svém zvolení starostou přišel do redakční rady pouze jednou, pak tam již odmítal chodit. Nejednou se nechal slyšet, že je jediným starostou, který si platí vlastní kritiku,“ říká dnes již bývalý neformální vedoucí redakční rady Křivoklátských novin a jeden z jejich zakladatelů Pavel Friebert.

Na začátku letošního roku zastupitelstvo redakční radě oznámilo, že na noviny uvolní pouze 50 tisíc korun, což stačí zhruba na vydání pěti čísel. „I když jsme poukazovali, že noviny mají slušnou prodejnost a bylo by férové tyto peníze připočítat k částce 50 tisíc korun, vzkázal nám starosta Naď, že to nejde a více peněz na noviny nedá. Přesto redakční rada požádala všechny zastupitele osobním dopisem, aby své rozhodnutí ještě jednou zvážili,“ pokračuje Pavel Friebert.

„V rozpočtu městyse zastupitelstvo počítá s takovými prioritami, jakými jsou zajištění chodu Základní a Mateřské školy Křivoklát, odpadové hospodářství obce, zásobování pitnou vodou, poplatky za pronájem veřejného osvětlení, péče o vzhled obce a v neposlední řadě zajištění finanční spoluúčasti pro očekávaný projekt Vodovodu a kanalizace Křivoklátsko… v tuto dobu je tedy vydávání novin ekonomicky neúnosné,“ odpověděli kromě jiného zastupitelé na dopis redakční rady. „Jedná se jen o zástupný problém. Pokud odhadneme podle přesných čísel za první tři měsíce celkové výdaje a příjmy, stály by Křivoklátské noviny letos ve skutečnosti asi 62 246 Kč, což je jen o 12 246 Kč více, než uvolněných 50 tisíc. Nevím, jestli tahle částka naši obec spasí,“ dodává Pavel Friebert.

Členové redakční rady se shodují, že v případě zastavení Křivoklátských novin se vůbec nejedná o problém ekonomický, ale politický. Starosta Naď díky své pasivitě a neochotě se na tvorbě novin spolupodílet si nechal „vyrazit kormidlo“ z ruky a cítí se být novinami ohrožen. Že na tom není městys zase až tak finančně špatně, dokazuje poslední jednání zastupitelstva. To mimo jiné odsouhlasilo bezúročnou půjčku ve výši 66 tisíc korun jedné z pracovnic úřadu na soukromé účely a na 4. září chystá velkolepou akci nazvanou Loučení s prázdninami, která také určitě nebude zadarmo, i když prý bude financována ze sponzorských darů.

„Je mi z rozhodnutí křivoklátských zastupitelů smutno a občany městyse lituji, protože přišli o jedny z nejhezčích regionálních novin, které jsem kdy viděl a vždy jsem se těšil na jejich nové číslo,“ konstatoval Vladimír Melč, starosta sousední obce Roztoky, kde se Křivoklátské noviny velmi dobře prodávaly a byl o ně velký zájem.

„Neházíme flintu do žita. Je možné, že podzimní volby přivedou na obec osvícenější zastupitele, než jsou ti dnešní, a Křivoklátské noviny budou znovu vzkříšeny,“ shodli se členové redakční rady na poslední schůzce svého periodika.

Tomáš Bednařík

« Zpět