Dusno v Jesenici

JESENICE. Na mimořádné schůzi jesenického zastupitelstva se sice neprobralo ani jedno z ožehavých témat, přesto skončila velmi bouřlivě. Schůze svolaná v nestandardním čase, a sice v pátek v jednu hodinu odpoledne, totiž skončila jen pár minut poté, co byla zahájena. Program jednání, jež bylo iniciováno opozicí, zastupitelé neschválili. Důvodem bylo, že navrhovatelé včas nedodali důvodové zprávy.

„Tohle je arogantní jednání, lidi sem přišli, aby si poslechli váš názor a vy se s námi vůbec nechcete bavit,“ zlobili se občané, kteří na páteční zastupitelstvo přišli. Kvůli neobvyklému času konání si mnozí z nich vzali v práci volno. I přes neobvyklou dobu jich dorazilo kolem čtyřicítky, což mnohonásobně převyšuje průměrnou účast obyvatel na jednáních jesenického zastupitelstva. „Občané se sešli v mimořádném počtu, aby se dozvěděli pravdu o problémech, které se šuškají někde na ulici jako tajná zpráva. A výsledek? Zcela jednoduše: dostali jsme facku,“ reaguje Vlastimil Řebec z Jesenice.

S navrženým programem mimořádného zastupitelstva souhlasila při jeho schvalování pouze opozice a té na jeho odsouhlasení chybí potřebné hlasy. Program tedy neprošel a schůze byla ukončena. „Stalo se to, že vládní zastupitelé nechtěli o věcech, které jsme navrhli, jednat. Je před volbami, a tak nestojí o to, aby se informace, které jsou jim nepříjemné, dostaly na veřejnost. Tohle jsme opravdu nečekali. Mysleli jsme, že budeme o každém bodu jednat a že si to vysvětlíme,“ říká opoziční zastupitel Jaromír Tůma.

Na programu mělo být například projednání zastavovací studie za lokalitou V Jahůdkách, výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce náměstí, výsledky jednání s vlastníky parcel Na Hliništi či informace k předání lesních pozemků od Lesů ČR. Podle starostky navrhovatelé tím, že nepředložili důvodové zprávy, porušili pravidla jednacího řádu.

„Důvodová zpráva slouží k tomu, aby mělo zastupitelstvo včas relevantní poznatky o projednávaných bodech. Musí být včas, tedy sedm dní před jednáním, doručena do schránek zastupitelů. Dosud to tak fungovalo a nebyl nejmenší problém. Proč navrhovatelé nezpracovali důvodové zprávy, mi není známo. Zastupitelstvo nemělo potřebné podklady, proto nebyl program schválen,“ vysvětluje starostka Taťána Čížková.

Markéta Hartlová

« Zpět