Foto

Jiří Novák může kontrolovat komín neustále z okna své kanceláře.

Po mediální masáži dorazilo do firmy osm kontrol

Triton Zatím bez pokuty

RAKOVNÍK. S Jiřím Novákem, majitelem a jednatelem společnosti Triton, která v Rakovníku provozuje průmyslovou prádelnu a chemickou čistírnu, jsme hovořili o výsledcích kontrol a novinových článcích, jež v poslední době kritizovaly černý dým občas vycházející z komínu firmy. Po celou dobu rozhovoru jsme měli inkriminovaný kouřovod přímo před sebou. Po většinu času se nabízel pohled zachycený na snímku. Jen jednou během hodinové návštěvy se objevil oblak kouře tmavšího zabarvení.

Jak dlouho vlastně v Rakovníku existuje prádelna a čistírna Triton?

Rakovnická prádelna a čistírna je v provozu od roku 1972. Od roku 1992 je provozována firmou Triton, spol. s r.o. Naší hlavní činností je praní prádla pro zdravotnictví, hotely a ubytovny. Pro tuto činnost máme vybavení na evropské úrovni s výkonem 1,5 tuny prádla za hodinu. Vlastníme i nejmodernější žehlicí linky a provádíme i chemické čištění oděvů. Firma je držitelem ISO certifikátu v oblasti managementu jakosti. Zaměstnáváme 130 pracovníků.

Více než vlastní čistírna občany zajímá vaše kotelna.

Náš provoz vyžaduje přísun cca 3 tuny páry za hodinu. Její výrobu zajišťuje kotelna na hnědé uhlí, do firmy totiž není zaveden plyn. Provozovat uhelnou kotelnu není jednoduché. Jedenkrát ročně zajišťujeme měření komínových emisí, pětkrát ročně revizi kotle, šestkrát ročně revizi spalinových cest. Platíme rovněž ekologické poplatky, 70 tisíc ročně za odvod spalin do ovzduší a 600 tisíc ročně jako daň z paliv. Náš původní kotel jsme v roce 2004 nahradili novým automatickým a ekologizovaným. Kotel má vysokou účinnost a jeho provoz je v souladu se zákonnými předpisy.

Plynofikace by mnohé vyřešila?

To ano, ale přívod plynu nebyl pro naše potřeby dostatečný. Za 2 miliony korun jsme měli vybudovat vlastní přípojku, plus investice do kotelny, což jsme finančně nezvládli. Později se v ulici posiloval přívod plynu, ale plynaři ani městský úřad nás neoslovili. Takže nyní končí připojení plynu paradoxně dvacet metrů od areálu. Plyn je alternativou, ale musíme na ni napřed vydělat a amortizovat stávající zařízení.

Jak jste obstáli při kontrolách?

Na základě novinových článků se na nás kontroly doslova sesypaly. Během jediného dopoledne jsme tu měli najednou i dvě krajské a jednu městskou. Celkově osm kontrol. Zatím žádná správní řízení o porušení zákona zahájena nebyla, přestože se v novinách píše opak. I když kontroly České inspekce životního prostředí neshledaly žádné nedostatky, necháváme si sami zpracovat nezávislými firmami komplexní energetický audit. Navíc jednáme s dodavateli o zlepšení kvality dodávek uhlí a s výrobcem kotle o možnostech optimalizace spalovacího procesu při vyšším obsahu mouru v uhlí.

Vyvodili jste nějaké důsledky vůči obsluze kotelny?

Topiči jsou samozřejmě také neustále kontrolováni, ale vzhledem k tomu, že kotel je automatický, možností zásahu moc není. Topič zasahuje, až když dojde ke zhoršení spalovacího procesu při nižší kvalitě uhlí, pak musí prohrábnout topeniště. Chtěl bych říct, že výkon našeho kotle je 2 900 kW, to je asi jako 80 rodinných domků. Jeden příklad, když u nás inspekce měřila obsah spalin, dusila se žlutým dýmem, který vycházel z rodinného domku na Zátiší.

Pavel Sklenička

« Zpět