Na hřiště ne, do lesa ano

NOVÉ STRAŠECÍ. Ještě donedávna to vypadalo, že sluneční energie nemá v Novém Strašecí šanci. Z jednoho z únorových zápisů rady města však vyplývá, že jedna fotovoltaická elektrárna přece jen ve městě bude.

Rada Nového Strašecí souhlasila s dlouhodobým pronájmem pozemku v katastru města. Pozemek o výměře téměř dva hektary pro účely výstavby fotovoltaické elektrárny bude pronajat místní společnosti Auri, energy & property na dobu 25 let. Roční nájemné bylo stanoveno na půl milionu korun.

Záměr vybudovat tento typ elektrárny se ale v Novém Strašecí neobjevil poprvé. Před několika měsíci radní zamítli projekt, který s vybudováním tohoto zařízení také počítal. Jednalo se o zřízení hřiště s tenisovými kurty. Součástí jeho infrastruktury měla být i elektrárna, která měla vyrábět proud například i k osvětlení hřiště. Žádost byla zamítnuta s tím, že hřiště je v zóně určené pro sport, kam podobné technické zařízení nepatří.

„Zvláštní však je, že v případě druhého návrhu bylo původně uvedeno i číslo pozemku, jehož část tvoří lesní porost. RM se nad touto skutečností nepozastavila a návrh schválila. Číslo pozemku bylo upraveno až poté, co jsme na tento fakt upozornili. Podle původního usnesení rady by tak město odsouhlasilo vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemku v zóně rekreace a klidu, na kraji Libeňské louky,“ upozorňuje zastupitel Miloslav Kinkal.

Lenka Pelcová

« Zpět