Doplácí město na venkov?

RAKOVNÍK. Zájem o umístění dětí v mateřských školách na území města opět vzrostl. Ani poté, co městská rada schválila výjimky z povoleného počtu dětí v některých školkách, se nepodařilo umístit 13 dětí, které by splňovaly podmínky pro přijetí. Vedení města proto přistoupilo k otevření třetí třídy v MŠ Průběžná. V učebnu se promění prostory, které v poslední době sloužily jako tělocvična. Město musí vynaložit na otevření třídy zhruba půl milionu korun.

Rakovnické mateřské školky mají celkovou kapacitu 685 dětí. Část kapacity byla v minulých letech využívána jako tělocvičny nebo pro potřeby mateřského centra (MŠ Vinohrady). V letošním školním roce navštěvuje rakovnické školky 560 dětí. Nejvíc za posledních deset let.

„V souvislosti s výsledky zápisů rada rozhodla otevřít novou třídu v MŠ Průběžná, kterou v současné době navštěvuje 78 dětí. Pavilon D, ve kterém se volná třída využívaná jako tělocvična nachází, prošel rekonstrukcí v roce 2007. Z tohoto pohledu zde bude nutné vynaložit finanční prostředky jen na vybavení nábytkem, kobercem, hračkami, ložním prádlem atd. Dále se počítá s vyššími náklady na provoz. Proto rada doporučila zastupitelstvu navýšit neinvestiční příspěvek MŠ Průběžná o 499 000 Kč,“ uvedl tiskový mluvčí Jan Polák.

Po otevření nové třídy bude do školky docházet 96 dětí. Starosta Zdeněk Nejdl ale vidí v otázce předškolních zařízení celou řadu problémů. „Město teď musí vynaložit půl milionu korun na otevření třídy. Je otázka, jak dlouho bude nová třída využívána a kdy se počet dětí opět sníží. Navíc do Rakovníka dojíždějí i děti z obcí, které školky mají. Např. z Lubné k nám dojíždí 10 dětí, ze Senomat dokonce 14, z Lužné 8. Pak k nám jezdí také děti z Pustovět (5) a Přílep (4), kde školky nemají. Teď je otázka, zda tím, že přijímáme bez omezení děti z okolních obcí, neškodíme obecním školkám,“ uvažuje starosta. Naráží tak na pravidla pro přijímání dětí do školek, která v Rakovníku na rozdíl od jiných měst nerozlišují, kde mají rodiče dítěte trvalé bydliště. To je naopak podle místostarosty Jana Šváchy zcela v pořádku. „Já myslím, že je to tak správně. Rodiny, které k nám děti vozí, tady většinou pracují, nakupují a využívají dalších služeb, takže na druhou stranu pomáhají zvyšovat městu daňovou výtěžnost,“ míní místostarosta Jan Švácha.

Pavel Sklenička

« Zpět