Sedm o dětské hřiště

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Vybudování dětského hřiště v areálu Bios nabývá konkrétnější podoby. Přestože se jedná o zakázku do půl milionu korun, vypsalo město Nové Strašecí výběrové řízení. Zájemců se sešlo celkem sedm, jeden už byl vyloučen.

„Jsou tři hodnotící kritéria. Nejpodstatnější pro nás bude z osmdesáti procent nabídková cena,“ říká starosta Pavel Vaic. Kvalita návrhu souboru hracích prvků dětského hřiště bude s patnácti procenty na druhém místě. Jako poslední kritérium je stanovena dodací lhůta, které patří pět procent. Pětičlenná komise ohodnotí návrhy počtem bodů od jednoho do deseti, kdy vyšší počet znamená i vyšší kvalitu. Komise zatím vyloučila nabídku firmy Real Invest Franc z Kladna, protože neprokázala kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek.

« Zpět