Městský úřad eviduje 35 lidí, kteří tvrdí, že žijí na ulici

Bezdomovci o pomoc nežádají

RAKOVNÍK. V Rakovníku se neustále diskutuje, zda bylo nutné, aby v Pavlíkovských vršcích umrzl bezdomovec. „Je neuvěřitelné, že psi mohou mít útulek, na který město přispívá ročně částkou 800 tisíc korun, zatímco člověk, který nezvládl svoje problémy, zmrzl,“ napsal nám Svatopluk Salák z Rakovníka a poukázal na slova velitele městských strážníků Pavla Škváry, že by bylo třeba, aby vedení města našlo nějaké prostory, ve kterých by mohla být noclehárna pro lidi bez přístřešku.

Poptali jsme se na kompetentních místech, jak se to v Rakovníku s bezdomovci má. „Problém s bezdomovci není u nás tak žhavý, jako ve velkých městech. Na našem sociálním odboru je hlášeno 35 lidí, kteří uvádějí, že jsou na ulici. Z tohoto počtu jich ale v Rakovníku většina nežije, pouze mají adresu trvalého pobytu na radnici,“ uvedl místostarosta města Jan Švácha.

Podle jeho slov má i městská policie problém s tím, určit přesný počet lidí bez domova, kteří se skutečně po Rakovníku pohybují. Prý se jedná něco okolo deseti lidí. Každý z evidovaných bezdomovců pobírá od sociálního odboru Městského úřadu Rakovník měsíčně dávku ve výši 3 126 Kč, po půl roce pak 2 020 korun.

Podle vedoucího sociálního odboru Luboše Kejly většina bezdomovců jinou než finanční pomoc od města nehledá. „Přijedou, vyzvednou si sociální dávku a zase odjedou. Třeba celý měsíc tady nejsou,“ řekl Luboš Kejla. S jeho slovy souhlasí i místostarosta Švácha. „Hodně migrují. Víme, že jeden z nich třeba nyní přespává ve stanu v Mostě. Další dojíždějí do Prahy a jiných měst. Naopak jiní, kteří jsou evidováni u městských úřadů třeba v Lounech nebo Kladně, zase jezdí k nám.“

Jan Švácha dělí bezdomovce na dvě skupiny. První tvoří ti, kteří nechtějí od společnosti skoro nic. „Chodí si, kudy chtějí, dělají si, co chtějí a nerespektují žádná pravidla. Svým způsobem jsou hrdí na to, že si dokáží pomoct sami,“ tvrdí místostarosta. Druhou skupinou jsou lidé, kteří se dostanou shodou nešťastných okolností do tíživé situace, a ti pomoc potřebují. „Pokud se někdo takový na město obrátí s žádostí o pomoc, určitě nezůstane neoslyšen. Když nenajdeme nějaké řešení přímo tady v Rakovníku, tak ho najdeme jinde,“ pokračuje Jan Švácha.

Město má k dispozici na Hané jednu místnost, která je vybavena tak, aby se v ní mohl kdokoliv ubytovat. Třeba i matka s dítětem, která se ocitne v krizové situaci. Není to prý sice žádný luxus, ale bydlet se v ní dá. Samozřejmě za nějaký poplatek. „Když to bude opravdu akutní, tak na jednu, dvě noci se tam člověk dá ubytovat v každém případě. Potíž je ale v tom, že my se nedozvíme, že někdo má závažný problém, protože bezdomovci se na nás v tomto směru neobracejí. Myslím, že stavět nějaký speciální azylový dům v Rakovníku je zbytečné. V současné době se zpracovává komunitní plán sociálních služeb a z toho určitě vyplyne, co je v této oblasti potřeba a co není. Jestli je dostatek sociálních zařízení, jestli jsou poskytované služby dostatečné atd.,“ dodává rakovnický místostarosta.

Tomáš Bednařík

« Zpět