Obec Skryje se proti rozsudku odvolá ke krajskému soudu

Soud rozhodl: Škola patří státu

RAKOVNÍK. Náročná kauza o určení vlastnického práva k budově bývalé školy čp. 100 ve Skryjích byla v pátek u rakovnického okresního soudu uzavřena. Soudkyně Zdeňka Braunová vynesla rozsudek, který představitelé obce víceméně očekávali. Stejně totiž dopadl i druhý soud, jenž byl uzavřen v minulém roce a jenž se týkal vlastnictví nezastavěných pozemků v bývalém školním areálu. Toho se účastnily jen dvě strany – obec a stát. V případě sporu o vlastnictví školní budovy byla obec i stát (prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) na straně žalované, žalobcem byl Magistrát hlavního města Prahy. Všichni tři jsou v katastru nemovitostí zapsáni jako majitelé budovy čp. 100.

Po několika měsících, během nichž byla právními zástupci všech stran předložena skutečně objemná složka listinných důkazů, vyhlásila Zdeňka Braunová toto usnesení: „Určuje se, že vlastníkem budovy čp. 100, postavené na stavebním pozemku 122/1 o výměře 417 m², je Česká republika a příslušnost hospodařit s touto budovou náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tedy žalovanému číslo dva. Návrh žalobce a vzájemný návrh žalovaného číslo jedna se zamítají.“

Skryjskou školu postavili místní obyvatelé. Trhovou smlouvou z roku 1926 ji do vlastnictví získala školní rada. Majetek tedy patřil státu. Od 1. 1. 1950 ji podle tehdejšího zákona spravoval pro stát MNV Skryje. Když pak byla škola pro nedostatek dětí zavřena, našlo se pro budovu nové využití – škola v přírodě pro děti z Mostecka. Proto byla v roce 1975 uzavřena tzv. hospodářská smlouva o převodu vlastnictví mezi MNV Skryje a ONV Most. Podstatnou pro závěrečný výrok soudu však byla především Smlouva o převodu práva hospodaření mezi Okresním úřadem v Mostě a Školským úřadem v Mostě, v ní totiž parcela 122/1, na níž budova čp. 100 stojí, chybí. Když tedy v roce 1995 uzavřel Školský úřad Most smlouvu o převodu práva hospodaření s Hobby centrem Praha 4, a uvedl v ní i budovu čp. 100 s příslušenstvím, byl to chybný postup. Na Hobby centrum tak převedl budovu, s níž neměl právo hospodařit. Patřila totiž stále státu. Proto soudkyně pražskému magistrátu, jehož je Hobby centrum příspěvkovou organizací, vlastnické právo neuznala.

Obec své právo na budovu odvozovala od jiného zákona. Aby jí byla škola přiznána, muselo by jí k 23. 11. 1990 příslušet právo hospodaření. To však tehdy příslušelo ONV Most, nikoli Skryjím. Soud obci zamítl i druhý návrh, že má na budovu nárok vzhledem k jejímu vydržení. Obci se totiž nepodařilo prokázat, že by budovu posledních deset let užívala v dobré víře, aniž měla pochybnosti, že je jejím vlastníkem. Do katastru nemovitostí totiž byla zapsána po jednání s advokátkou. Kdyby tedy skutečně platila dobrá víra, nenajímala by si na tento úkon advokáta.

„Návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo vyhověno z důvodu, že bylo prokázáno, že byla nemovitost čp. 100 spolu s původními parcelami k 31. 12. 1949 ve vlastnictví školské obce, obecné školy ve Skryjích a po účinnosti nového zákona se stala majetkem státu. Nebylo prokázáno, že by od té doby přešlo vlastnictví čp. 100, a to včetně příslušenství, na jiný subjekt,“ odůvodnila na závěr soudkyně Zdeňka Braunová.

Obec toto rozhodnutí očekávala. „Když se takto rozhodlo o pozemcích, tušili jsme, že to bude s budovou asi stejné. K rozsudku se odvoláme. Co se týče pozemků, tak odvolací soud ještě nerozhodl. Pokud bychom u žádného ze soudů neuspěli a škola by zůstala státu, určitě bychom se snažili jednat se státem a žádat o převod vlastnictví. Určitě to ale nebude toto volební období,“ říká místostarosta Skryjí Josef Jedlička.

Markéta Hartlová

« Zpět