Další evropské miliony

RAKOVNÍK. V době, kdy město Rakovník vybírá firmu, která by za evropské peníze zrekonstruovala Dům osvěty s rozpočtem cca 30 milionů Kč, bylo rozhodnuto o podpoře dalších tří projektů. Z regionálního operačního programu přijdou do Rakovníka dotace na regeneraci městské památkové zóny ve výši 11,1 milionu, 6,1 milionu na rekonstrukci tzv. Lechnýřovny a 4,8 milionu na průzkum ekologické zátěže.

Regenerace památkové zóny v ulicích Vysoká, V Brance, Grillova a U Hluboké studny by měla přinést nové sítě, žulovou dlažbu a osvětlení. Rekonstrukce Lechnýřovny má dát roubené stavbě využití v oblasti cestovního ruchu s expozicí loutkářství a kulturní historie. S realizací obou akcí se má začít na konci léta.

Městu se podařilo získat také dotaci z operačního programu životní prostředí ve výši 4,8 milionu na projekt „Doprůzkum staré ekologické zátěže ohrožující jímací území Rakovnického potoka“. Spoluúčast města 533 tisíc korun bude pokryta z havarijního fondu kraje. V rámci akce bude provedeno několik vrtů a dojde také k částečnému sanování staré ekologické zátěže. Celý projekt by měl určit nejvhodnější metodu pro celkovou sanaci území. Starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl poděkoval regionální radě a jmenovitě i jejímu členovi Marcelu Chládkovi za kladné vyřízení žádostí.

Pavel Sklenička

« Zpět