Studie na zástavbu Zátiší

RAKOVNÍK (bed). Město Rakovník nechává zpracovat zástavbovou studii na lokalitu Zátiší-východ. „V této studii by mělo být zpracováno celé území této lokality včetně pozemků v soukromém vlastnictví. Od jejich vlastníků již město obdrželo souhlas,“ uvedl mluvčí radnice Jan Polák.

Do řízení se přihlásily tři podnikatelské subjekty. Rada města pal vybrala na základě předložených návrhů firmu VPÚ DECO PRAHA, která zástavbovou studii zpracuje za 177 600 Kč včetně DPH. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na odkanalizování celé lokality Zátiší-východ a koordinuje se budoucí výstavba všech inženýrských sítí. Ty by měly být v předstihu položeny do budoucích komunikací nebo veřejných prostor tak, aby navazující urbanistické řešení zástavby nebylo s nimi v kolizi.

« Zpět