Dostane Ráček méně?

RAKOVNÍK. O prospěšnosti občanského sdružení Ráček asi pochybuje málokdo. Přesto, když se letos vedení obecně prospěšné společnosti obrátilo na město Rakovník se žádostí o stotisícový příspěvek, dostalo o třicet tisíc korun méně.

„Městská rada doporučuje zastupitelstvu stejnou částku jako v roce 2009. Zastupitelé vloni náš návrh zvýšili ze sedmdesáti na sto tisíc. I letos se bude zastupitelstvo k částkám nad 50 tisíc korun vyjadřovat. My jsme, jako městská rada, schválili stejný příspěvek jako před rokem,“ vysvětlil starosta Zdeněk Nejdl. Ráček hospodaří s ročním rozpočtem přes 3 miliony korun. V městském objektu, kde platí jen symbolické nájemné 1 Kč ročně, se stará až o 25 klientů. „Práce zajišťuje celkem 7 lidí na plný úvazek se zařazením pracovník speciálních služeb. V tomto počtu fungujeme už několik let. Kromě denního stacionáře, který sídlí v objektu jeslí, provozujeme také sociálně terapeutickou dílnu, chráněný byt a tzv. odlehčovací službu. Takže když třeba rodiče našeho klienta potřebují odjet někam na víkend, staráme se v té době o klienta,“ vysvětluje ředitelka Domova Ráček Ilona Hrušková. Prostředky na svoji činnost získáváspolečnost z nejrůznějších zdrojů. Většinu rozpočtu naplňuje ministerstvo práce a sociálních věcí, které peníze přiděluje na základě předloženého projektu. „Každý rok musíme projekt podávat znovu, takže nikdy dopředu nevíme, jak budeme úspěšní,“ popisuje ředitelka. Kromě státu přispívá Ráčku i kraj ze svého humanitárního fondu, odkud plyne ročně zhruba 120 tisíc Kč. Velkou část peněz Ráček získává od sponzorů a dárců. O konečné výši příspěvku bude rozhodovat zastupitelstvo 22. února.

Pavel Sklenička

« Zpět