Otec prvňačky chtěl zřídit další přechod ke škole, neuspěl

Bezpečný přechod? Jen zdání!

NOVÉ STRAŠECÍ/RAKOVNÍK. Zamítavým stanoviskem skončil podnět jednoho z novostrašeckých otců. Ten poté, co zjistil, co jeho dcera musí překonávat na cestě do školy, podal žádost na zřízení přechodu pro chodce na křižovatce ulic Čs. Armády a Poděbradova. Podle jeho slov v místě, kde dokonce kdysi přechod byl. Součástí jeho návrhu bylo i snížení rychlosti projíždějících vozidel na 20 km/hod.

V prosinci loňského roku proběhlo u školy místní šetření za účasti všech dotčených orgánů, byť vzhledem ke znalosti lokality bylo téměř zbytečné. MěÚ Nové Strašecí odbor investic požadoval i osazení značek omezujících rychlost v ulicích Poděbradova a Školní. V tomto rozsahu bylo značení také zamítnuto, a to vzhledem k současnému stavebnímu a technickému stavu komunikací.

„Odbor dopravy v žádném případě neohrožuje bezpečnost dětí, ba naopak. Zřízení přechodu v místě, kde bylo požadováno, by nezvýšilo bezpečnost účastníků silničního provozu, naopak by mohlo dojít k opačné situaci, kdy právě zřízení přechodu na požadovaném místě, by mělo opačný efekt,“ zní ve vyjádření odboru dopravy a pokračuje: „Navíc v ul. Poděbradova je ve spodní části vyznačen přechod pro chodce, který navazuje na chodník vedoucí přímo k základní škole.“

Vyjádření dále obsahuje řadu důvodů, proč by omezení rychlosti a zřízení přechodu nebylo vhodné. S tím nechceme nijak polemizovat, co však z dvoustránkového elaborátu vyčnívá, je odstavec v závěru, který říká, že přechody jsou vlastně zcela zbytečné: „Z výše uvedených citací zákona vyplývá, že vyznačený přechod pro chodce dává chodci vnitřní pocit bezpečí, ale toto je jen zdání! Ochrana chodce na pozemních komunikacích je v dané problematice stanovena naprosto stejně, ať chodec přechází po vyznačeném přechodu pro chodce, nebo přechází vozovku mimo něj – samozřejmě pouze pokud splní své povinnosti.“ Autora tohoto citátu, úředníka z odboru dopravy Karla Sedláčka, jsme se pochopitelně zeptali, zda svůj výrok myslí vážně. Přímé odpovědi jsme se nedočkali, zato vysvětlení, proč je přechod zbytečný, ano: „Pán chce mermomocí přechod, ale v okolí (do 100 metrů) je jich dalších pět. Během místního šetření (v době oběda) jsme na místě pozorovali, kudy děti chodí a většina z nich využívá přechodu dolního. Snížení rychlosti v místě, kde se víc než třicet jet nedá, je také zbytečné. Městu jsme ústně navrhli vytvořit z náměstí obytnou zónu. Nemusely by tam být žádné přechody, zrušilo by se značení – vozy by měly přednost zprava. Na náměstí jsou pouze tři vjezdy, takže celou situaci by vyřešilo šest velkoplošných značek.“

Lenka Pelcová

« Zpět