Řádková inzerce

Řádkové inzeráty, vzpomínky a oznámení lze podávat osobně v redakci týdeníku Raport, Ottova 418, Rakovník, ve všední dny od 8 do 16 h (pátek do 15 h)

Uzávěrka řádkové inzerce: čtvrtek 14.00 hodin

Občanská řádková inzerce
Cena za řádek 30 Kč (včetně DPH)

Podnikatelská řádková inzerce
Cena za řádek 40 Kč (včetně DPH)

Příplatek 30 Kč

Účtujeme za zveřejnění fotografie, za zvýraznění inzerátu v rámečku (šedý nebo černý rastr), zveřejnění inzerátu pod značkou „adresa v redakci“, za shromažďování odpovědí zasílaných do redakce.

Online formulář

Inzeráty lze podávat i prostřednictvím této objednávky


(za tečky a čárky vkládejte mezery, tel. čísla oddělujte po třech –313 512 601–)

 Kontaktní údaje

Tato část již nebude zveřejněna. Zkontrolujte, zda jste v poli „Text“ uvedli kontakt nebo klauzuli „adresa v redakci“.

 Na základě těchto informací bude inzerát zpracován a zařazen do nejbližšího tištěného vydání.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.