Foto

Račte vstoupit. Na pozemku Rakovníka v Hořesedlích bývalo pole a pak zahrádky. Co zde vyroste do budoucna?

 

Město Rakovník nabízí historické pozemky v Hořesedlích

Rychle prodat, nebo počkat na horší časy?

Sháníte pozemek pro výstavbu rodinného domu? Pokud ne, buďte rádi. Stavební parcely totiž nejsou a když ano, tak za nekřesťanské peníze. Najdou se však i výjimky. Město Rakovník nabízí parcelu k zástavbě takřka v centru Hořesedel. Zájem o ni projevila investorská společnost se sídlem v Říčanech a většina radních s odprodejem souhlasí. Konečné slovo budou mít 7. června zastupitelé.

Dobře uložené peníze

Železný kontejner u vchodu s navršenou zeminou porostlou trávou je němým svědkem, že tu ještě nedávno bývala zahrádkářská kolonie. Vstoupit do ní a projít se po rozbujelém trávníku mezi ovocnými stromy a zbytky dřevěných přístřešků můžete torzem železných vrat. A nebo na kterémkoliv jiném místě přes chybějící drátěnku.

Kdyby pozemek o rozloze 8500 m2 v centru obce na Rakovnicku vlastnil soukromník, mohl by se právem považovat za boháče. Ze dvou stran k němu vede asfaltová cesta, v sousedství je možnost připojení na kanalizaci, vodu i elektřinu. Dá se usoudit, že každý by si takového majetku považoval, a pokud by v něm chtěl mít jen dobře uložené peníze, věnoval by mu náležitou údržbu a zamezil přístupu cizím osobám.

Opakovaný prodej

Město Rakovník je opačného názoru a pozemek nabízí opakovaně k prodeji. Zde je odůvodnění, na základě kterého se v červnu roku 2019 radní rozhodovali: „Jedná se o pozemky v centru obce Hořesedly, kde vlastníme pozemek parc. č. 30/1, který jsme nechali v roce 2016 geometrickým plánem rozdělit na více parcel. Nejprve byl pozemek nabízen jako celek a pro nezájem byl vyhotoven geometrický plán. Následně se nechal vyhotovit znalecký posudek, který stanovil cenu 388 Kč/m2.

Pozemek není zasíťovaný a nad částí je vedení vysokého napětí. O pozemky doposud nikdo oficiálně zájem neprojevil, vždy se pouze informovali zájemci o podmínkách a po zjištění nákladnosti na vybudování sítí a komunikace zájem již neprojevili. Pozemek byl nabízen i obci Hořesedly, která však neměla o koupi zájem. Dříve byl využíván jako zahrádky, o ty však v průběhu let již nebyl zájem, a tak zůstal nevyužitý.“

Pro pořádek uveďme, že pozemky byly nabízeny i v letech 2015 a 2016 za cenu 200 Kč/m2. Od roku 2016 až do současnosti pak byly na úřední desce (už za cenu 388 Kč/m2) nabízeny celkem šestnáctkrát.

Poslední záměr byl zveřejněn v období od letošního 24. února do koce března. V daném termínu byly doručeny nabídky na všechny pozemky, a to od jedné společnosti Help Invest Říčany. Prodejem by Rakovník získal částku bezmála 3,7 milionů korun.

Pozemková reforma

Než se pozastavíme nad tím, zda se pro Rakovník jedná o výhodnou transakci, pojďme udělat historický exkurz, jak se pozemky statku v Hořesedlích do majetku města dostaly?

Ve zkratce lze říci, že za to vděčíme prvorepublikové pozemkové reformě. V bakalářské práci Václava Bělky „Rakovník ve třicátých letech 20. století“ se dozvídáme, že statek Hořesedly byl původně v majetku velkostatku Kolešovice, majitele Jiřího Wallise. Hospodářství bylo majiteli zabráno za pozemkové reformy počátkem dvacátých let 20. století. Následně město Rakovník požádalo o přidělení jeho části – statku Hořesedly.

V roce 1926 tak Rakovník získal 70 ha půdy a 2151 kop chmelnic. Dále byty a ubytovací zařízení pro česáče chmele, dvě sušárny chmele, dvě stodoly a stáje pro 48 ks dobytka. Vlastní pořizovací cena byla 861.542,90 Kč a celkové investice do roku 1938 činily 4,5 milionu Kč.

V té době v obci Hořesedly žilo 253 Čechů a 518 Němců. Po té, co se obec stala součástí Sudet, byl statek Hořesedly Němci zabrán bez náhrady a bez jakéhokoli vysvětlení…

Nechceme podrobně rozebírat historii. Jisté je, že město na statku hospodařilo až do doby, než se z něj stal v éře socialismu státní statek. Po listopadu 1989 byly pozemky a budovy opět vráceny městu. Předchozí zastupitelstva se jich z části zbavila.

Hlad po bydlení

Nedávno jsme v Raportu přinesli rozsáhlý materiál Renáty Fryčové, kterak roste zájem o bydlení na vesnici. Většina oslovených starostů v něm potvrzuje, že jsou prakticky denně kontaktováni se zájemci o rodinnou či bytovou výstavbu v obci. Zpravidla ale pozemky pro výstavbu nemají a stavebníky odkazují na soukromé vlastníky půdy.

Pokud se ještě nedávno hovořilo o tom, že vesnice jsou na vymření, dochází k zásadnímu obratu. Vysvětlení, proč dnes mladí lidé hledají azyl mimo katastry měst, má několik důvodů. Významnou roli nesporně sehrává cena bydlení ve městech. Ceny bytů už v samotném Rakovníku dosahují výše investice do malé novostavby na vesnici, kde máte jako příjemný bonus klid a dosah přírody. Navíc většina mladých bude raději splácet hypotéku na dům, který jednou zůstane jejich majetkem, než doživotně nájem v bytu.

Spousta lidí přehodnotila svůj postoj k životu i na základě současné koronavirové krize. Život v bytovkách během lockdownu není žádný med, a když děti nemůžete vypustit alespoň na dvorek nebo zahrádku, stává se z rodinného hnízda peklo. S tím souvisí i možnost práce na home-office. Práce z domova udělala značnou přítrž hladu po bydlení v Praze. I když tu máte džob za dobré peníze, tak proč sem raději pár dnů v týdnu nedojet autem, když po nájezdu na sousední dálnici jste tu z místa bydliště za půl hodiny?

Není to málo?

Tímto oslím můstkem se dostáváme zpět do Hořesedel. Již léta zde obec vede starostka Jiřina Milerová. O rakovnickém pozemku uvnitř obce dobře ví a pamatuje, když na něm rostlo obilí nebo když jej využívali zahrádkáři. „Rakovník nám pozemek nabídl k prodeji a kdybychom na něj peníze měli, určitě bychom ho koupili, protože výstavbu v obci podporujeme. Kanalizace ale dostala přednost,“ vysvětluje energická dáma.

Současně potvrzuje, že o pozemky v obci je zájem. „Zrovna před týdnem tu byl mladý pár, že je to v Praze nebaví a že se jim líbí, jaký je tu klid. To mě pobavilo, protože tudy pořád vede karlovarka a občas nemůžete ani přejít silnici,“ směje se starostka. Druhým dechem dodává, že si lidé uvědomují, že po dostavbě D6 se situace změní a podobně jako Krupá, Krušovice nebo Řevničov se i Hořesedly stanou vyhledávanou značkou.

Už teď si to zřejmě uvědomuje také říčanská firma Help Invest. V obcích kolem karlovarky (a nejen tady) se už dnes ceny stavebních pozemků pohybují od tisíce do dvou tisíc korun a podle realitních makléřů jdou stále nahoru. Oněch 388 Kč za metr se tak z pohledu obchodníka může jevit jako výhodná investice.

A pro Rakovník? Všechna pro a proti si až do 7. června mohou ve svých hlavách rovnat rakovničtí zastupitelé. Vědí, že podle zákona „musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně a obec je povinna pečovat o jeho zachování a rozvoj“. Porušit toto ustanovení lze jen v případech, „je-li tím sledován jiný důležitý a řádně zdůvodněný zájem“.

Nedávno už podobně „zdůvodněný“ prodej historického městského pozemku u Bartoňáku proběhl. Zájem o jeho využití měli skauti a město jej prodalo soukromému vlastníkovi. Nyní je podobná šance.

Sláva Vaic

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.