Zvýšení nájmů zmírní slevami

NOVÉ STRAŠECÍ. S účinností od roku 2010 mají města a obce možnost jednostranně zvýšit nájemné bytů. Zvýšení je však natolik razantní, že pro mnohé nájemníky by mohlo být likvidační. Proto v Novém Strašecí přistoupili k systému slev.

„Pokud tuto možnost nevyužijeme nyní, později už nebudeme mít šanci,“ vysvětluje starosta města Pavel Vaic a pokračuje: „Přestože jsou podmínky pro všechna města přesně stanoveny, chceme, aby lidé, kteří jsou pod velkým ekonomickým tlakem, nenesli ještě další šokující náklady na bydlení. Proto jsme se na radě města usnesli tak, že přistoupíme k navýšení s tím, že uděláme jakýsi odklad formou slev.“ S touto variantou souhlasili všichni radní bez výjimky.

Slevovou alternativu město konzultovalo i s daňovým poradcem, aby bylo zřejmé, že zvolený postup není protizákonný. Navýšení se týká bytů první, druhé, třetí i čtvrté kategorie, ale ke konečné částce se nájemné vyšplhá až v roce 2013. V příštím roce poskytne město slevu z nájmu v DPS ve výši 40 % a u ostatních bytů o deset procent nižší. V roce následujícím bude v DPS poskytnuta sleva 30% a 20% u ostatních bytů. Obdobné snížení proběhne i v letech následujících až na konečných 10% slevy v roce 2013 v DPS.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.