Znovu o olších na Podhůrce

NOVÉ STRAŠECÍ. Minulý týden jsme v Raportu přinesli zprávu o kácení olší v přírodní rezervaci Podhůrka u Nového Strašecí, kde bylo povolením z roku 2006 umožněno pokácení sedmi stromů, ale ve výsledku jich padlo čtrnáct.

O kácení stromů v přírodní rezervaci rozhoduje příslušný Krajský úřad, ale existuje možnost, jak se bez něho obejít. Stromy v přírodní rezervaci mohou být poraženy, pokud bezprostředně ohrožují lidský život. V takovém případě se smějí pokácet bez povolení a dodatečně (do 15 dnů) to pak nahlásit příslušnému orgánu životního prostředí. „Bylo skutečně pokáceno 14 stromů. Podhůrka je vycházková zóna, kam chodí rodiče s dětmi a konají se zde i svatební obřady, takže bylo záhodno to udělat. Nic jsme neporušili. Stromy, jak jsem zjistil na osobní obhlídce, byly skutečně napadené a každý si to může ověřit. Byly ztrouchnivělé, takže jsme nic neporušili, jak nám bylo předkládáno. Nechtěli jsme, aby zde došlo k obdobnému neště­stí jako ve Zlíně,“ vysvětluje starosta Pavel Vaic a dodává, že bylo využito první vhodné období od vydání povolení, protože zima 2007 byla mírná. Až letos byl dostatečně silný led, aby na něj mohly stromy napadat a následně se mohlo vše odstranit.

Podle odborníka Milana Dundra je zde však několik nevyřešených otázek. „Jak pan starosta poznal, že stromy byly napadené? A čím? V naší oblasti běžně žere listí olší bázlivec olšový, ale to není důvod pro kácení. Na některých pařezech je vidět slabé napadení houbou, ale nijak významné. Domnívám se, že starosta si příznaky napadení s něčím spletl – možná s červenou barvou dřeva olší, ale to je normální jev.“ Miloslav Kinkal společně s Milanem Dundrem zaslali 30. ledna na KÚ Středočeského kraje žádost o přešetření celé věci a Miloslav Kinkal jako ochránce přírody podal na Policii ČR oznámení ve věci nepovoleného kácení v PR Podhůrka. „Z vyjádření starosty je patrné, že ani za mák nechápe smysl a důvod zřizování rezervací. Je to právě a především proto, aby se určité přírodně cenné území uchránilo před nežádoucími zásahy zvenčí. Navíc spojování věci s politikou, kdy uvedl, že opozice směšuje pojmy, není příliš šťastné,“ dodává.

Podle Veroniky Svobodové z odboru životního prostředí MěÚ Rakovník by se pro případné dohady měla předem pořídit fotodokumentace, která v tomto případě pořízena nebyla. Při kácení naště­stí nebyla použita těžká technika a na místo poražených stromů by podle dosavadních informací měla přijít nová, náhradní výsadba.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.