Ze hřbitova zmizí 200 stromů

RAKOVNÍK (ps). Rakovnický hřbitov a urnový háj v těchto dnech spíše než pietní místo připomínají exteriéry pro natáčení pohádky Princezna Zubejda. Roli "Dr. Voštěpa" od města získala firma Roza Mšec, která za vykácení 29 stromů na hřbitově a 55 v urnovém háji získá 275 tisíc korun. Akce je první etapou celková regenerace zeleně městského hřbitova.

"Jedná se o přerostlé, většinou nemocné stromy, které různě prorůstají přes pomníky a v mnoha případech hrozí i jejich zřízení nebo pády větví. Pomníky mají přitom mnohdy značnou hodnotu, proto bylo potřeba provést tuto radikální úpravu," vysvětluje místostarosta Luděk Štíbr. Město postupuje podle studie, kterou zpracoval přední český odborník Libor Rak z Hradce Králové. Projekt byl vloni předložen k oponentuře i veřejnosti. "Na hřbitově a urnovém háji se v současné době nachází celkem 651 stromů. z nich bude v první etapě vykáceno 84 a v dalších fázích ještě dalších 120. Zatímco celkem zmizí přes dvě stě stromů, nově vysazeno bude na hřbitově jen 93 stromů. Je to dáno tím, že stromy byly v minulosti vysazeny příliš hustě vedle sebe, překrývají se korunami, mají nedostatek prostoru. Povinnou náhradní výsadbu stromů proto město zajistí v jiných lokalitách. Studie dále počítá s výsadbou 2739 keřů, z nich bude 606 listnatých, dále 210 trvalek a kapradí a 33 pnoucích rostlin," vypočítává vedoucí odboru životního prostředí Alena Škoudlínová. Projekt byl realizován ve spolupráci s výtvarníky, takže jeho součásti je i vybudování kolumbária v severní části hřbitova, rekonstrukce cest, zatravnění některých ploch a další úpravy. Odbor životního prostředí se pokouší získat na celou akci dotace z nejrůznějších fondů. Už samotný projekt vznikl za podpory ministerstva životního prostředí, pro příští rok město žádá o dotaci Fond životního prostředí.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.