Zátiší: čtvrť i ulice

RAKOVNÍK. Vůbec největší vzruch na jinak poklidném zasedání zastupitelstva, které bylo svoláno na pondělí 22. června, vyvolalo projednávání názvu ulice. Majitelé firmy Froněk se totiž na město obrátili s tím, aby byl jejich lokalitě ponechán a oficiálně potvrzen název Zátiší, který byl provozovně přidělen před 15 lety.

Co firmu k žádosti přivedlo, vysvětlila ekonomka Iveta Froňková. „Před 15 lety nám bylo uděleno kolaudační rozhodnutí a naše provozovna byla zkolaudována jako Zátiší čp. 2478. Od té doby tuto adresu používáme. Ale nyní, v době digitalizace map a používání GPS, vzniká problém. Ulice Zátiší není nikde uvedena. Dodavatelé, kteří nás hledají, pravidelně končí v ulicích pod námi a nemají šanci se k nám dostat. Myslím, že žádný veřejný zájem nebrání tomu, aby se naše ulice pojmenovala Zátiší.“

Opačného názoru byl ale místostarosta Jan Švácha. Podle něj je Zátiší čtvrtí, kterou každý zná, takže pokud stejný název dostane i jedna z ulic, dojde k matení pojmů. „Jako zátišácký patriot jsem zásadně proti,“ protestoval místostarosta. Ve svém názoru ale zůstal osamocen. Pro ulici Zátiší byl i Václav Laňka: „Přikláním se k názoru, aby Zátiší jako čtvrť měla i stejnojmennou ulici. Podobně jako např. čtvrť Bezděkov, kde je i ulice Bezděkov, nebo Průhon.“ Jedno z řešení, které úřad ve věci navrhl, bylo protažení ulice Otýlie Beníškové. Stejnou adresu má totiž i Správa a údržba silnic, sídlící pod areálem společnosti Froněk. Ani tento návrh ale nenašel potřebnou podporu. Podle Marka Pavlíka je společnost Froněk jedna z mála firem, která podporuje městské akce. Proto by ji mělo zastupitelstvo vyhovět. Podobný názor měl i Radim Suchánek. „Proč dělat problémy firmě, která pro město něco znamená?“ ptal se. Jan Švácha ale trval na svém. „Budeme mást veřejnost. Když někdo pojede na Zátiší, třeba do domova důchodců nebo do čistírny, přijede k Froňkům,“ obával se místostarosta. Téměř půlhodinovou diskusi ukončil radní Michal Volf. „Jsem rád, že jsou tady doktoři, protože mi asi klepne pepka. Rozpočet města na rok 2009 jsme projednali za tři minuty a banalitu, jako je název ulice, řešíme půl hodiny. Jsem pro název Zátiší.“ Při následném hlasování se ke stejnému názoru přiklonila i většina zastupitelů. Pouze Švácha byl proti, dva zastupitelé se zdrželi hlasování.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.