Zastupitelstvu se nelíbí
Kotykovy e-maily

NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na čtvrtečním zasedání zabývalo aktivitami bývalého místostarosty Petra Kotyka, které vyvíjí po svém odchodu z funkce. Starosta Jakub Kleindienst upozornil zastupitele na fakt, že Petr Kotyk rozesílá do médií a na úřady prostřednictvím internetu e-mailové informace, které hanobí nejen starostu, ale i zastupitele města.

"Některé z těchto informací by se daly klasifikovat, jako šíření poplašné zprávy. Všechny pak naše město velmi poškozují. Doneslo se mi, že některé instituce zvažují, zda nám poskytnou žádané dotace, protože pro ně přestáváme být díky zmíněným e-mailům seriózním partnerem," řekl Jakub Kleindienst. Starostu podpořil radní Zdeněk Faltýn a od aktivit Petra Kotyka se distancoval Miroslav Špička, který je s ním ve stejném volebním seskupení. Starosta vyslovil lítost nad tím, že se Petr Kotyk nedostavil na jednání zastupitelstva, kde mohl svůj postoj vysvětlit. Zastupitelstvo pak přijalo usnesení, v němž se distancuje od jednostranných a zavádějících prohlášení Petra Kotyka, jimiž poškozuje město, a vyzývá ho, aby těchto aktivit zanechal.

Petr Kotyk na toto usnesení reagoval slovy: "Ve čtvrtek 13. 5. 2004 jsem se dotazoval na MěÚ, jestli bude pracovní zastupitelstvo. Bylo mi odpovězeno, že ne! Kdybych ovšem věděl, že bude od 17 hodin, a že bude projednáván nový bod do různého, udělal bych vše pro to, abych mohl, nehledě na pracovní vytížení, přijít. Ale mám dojem, že o to někdo nestojí."

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.