Zastupitelstvo schválilo koncepci zdravotnictví v kraji

PRAHA (bed). Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na své schůzi dne 31. března 2004 návrh Koncepce zdravotnictví ve Středočeském kraji. Schválený materiál představuje základní koncepční dokument, který určuje postoj kraje ke spravování oblasti zdravotnictví v příštích letech. Neurčuje řešení konkrétních situací v jednotlivých nemocnicích, vytváří ale nezbytné předpoklady pro zabezpečení kvalitní zdravotní péče v kraji jak po odborné, tak po ekonomické stránce.

"Jde o otevřený materiál, který bude možné doplňovat na základě legislativních změn, ekonomického vývoje, politiky zdravotních pojišťoven a názorů odborných společností. Stejně tak může dojít k aktualizaci koncepce na základě schválené celostátní či pražské koncepce zdravotnictví," uvedl středočeský hejtman Ing. Petr Bendl. Připomněl také, že schválení koncepce zdravotnictví není rozhodnutím o privatizaci středočeského zdravotnictví a že taková mediální vyjádření mohou hraničit s šířením poplašné zprávy.

Jedním z hlavních bodů koncepce je určení čtyř oblastních nemocnic v Mladé Boleslavi, v Kolíně, v Příbrami a v Kladně jako základních pilířů sítě zdravotnických zařízení v kraji. Posláním těchto nemocnic je poskytnutí co nejširšího spektra diagnostických a terapeutických služeb, vyjma superspecializované péče. Koncepce předpokládá úzké propojení a spolupráci oblastních nemocnic se všemi ostatními zdravotnickými zařízeními ve Středočeském kraji.

"Ustavení čtyř oblastních nemocnic neznamená, že by se například pro obyvatele Rakovnicka, Berounska či Benešovska měla stát zdravotní péče hůře dosažitelná. Cílem koncepce je kvalitativní rozvoj středočeského zdravotnictví jako celku a zachování všech ekonomicky udržitelných nemocnic a zdravotnických zařízení," doplnil hejtman Petr Bendl a pokračoval: "Vybudování kvalitního zdravotnictví v kraji bude víc než jen překlopením zdravotnických zařízení z okresů na kraj. Chceme vytvořit funkční, ekonomicky stabilní a do značné míry soběstačný celek v poskytování zdravotní péče."

Středočeský kraj oslovil po únorovém jednání zastupitelstva všech 26 obcí s rozšířenou působností, aby se k diskutované koncepci vyslovily. "Celkově odbor zdravotnictví krajského úřadu obdržel 93 připomínek z 20 obcí. Na jejich základě byl koncepční materiál rozšířen. Např. byl z koncepce vypuštěn konkrétní údaj pro limitní množství porodů za rok jako podmínky pro bezpečný provoz gynekologicko-porodnických oddělení nemocnic. Tento hraniční počet se bude odvíjet od názoru odborné společnosti. Koncepce nemění fungování současných protialkoholních záchytných stanic, které jsou v současné době zřizovány městy a kraj počítá, že každoročně přispěje na chod každé z nich částkou 750 tis. Kč," konstatoval tiskový mluvčí kraje Martin Kupka.

Zastupitelstvo Středočeského kraje ve svém usnesení ke Koncepci zdravotnictví Středočeského kraje také důrazně vyzvalo vládu ČR k urychlenému přijetí celostátní koncepce.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.