Zastupitelstvo očima rivalů

NOVÉ STRAŠECÍ Jak viděli průběh ustavujícího zastupitelstva hlavní političtí rivalové ve městě a jak se staví k povolební spolupráci?

Ing. Vladimír Sochor, Město pro rodinu - rodina pro město

Volební výsledky zcela jasně ukazují nespokojenost se situací ve městě za poslední čtyři roky. Pokud to budu demonstrovat pouze na výsledcích dvou stran s největším počtem mandátů, tak ODS o jedno místo v zastupitelstvu přišla a naše sdružení, které své názory před volbami jasně prezentovalo, naopak jedno místo získalo. Byli jsme volebními výsledky mile překvapeni a cítili jsme se voličům zavázáni pokusit se styl vedení města změnit.

ODS se ovšem rychle dohodla s ostatními stranami na koalici a nám bylo stále nabízeno pouze jedno místo v radě. Tak jsme byli vytlačeni do opozice. Budeme se však chovat jako aktivní, zodpovědná a konstruktivní opozice. Předběžně počítáme s účastí ve vybraných výborech a komisích a velmi rádi pomůžeme s realizací dobrých nápadů. Naším cílem je zlepšit komunikaci uvnitř zastupitelstva, ale především komunikaci zástupců města se svými občany. Vše bude ale záležet na novém vedení města.

Dr. Ing. Pavel Kotyk, KDU - ČSL

Na ustavujícím jednání zastupitelstva koalice ODS, KSČM, ČSSD a SNOM nepřipustila diskusi k volbě vedení města a programu nové městské rady, který ani nebyl zveřejněn. Proto sdělujeme informace, které měly zaznít na zastupitelstvu, alespoň touto cestou: 1. V rámci povolebních jednání jsme odmítli jednání s ODS. Důvodem byly kroky předchozí rady a nedůvěra k osobě starosty Kleindiensta. Ten neměl ani plnou důvěru kandidátů za ODS, jak ukazují odstoupení zastupitelů Pelce a Filipa. 2. Jednali jsme se sdružením Město pro rodinu - rodina pro město, která je nám programově nejbližší. Byli jsme připraveni podpořit jejich kandidáty do vedení města. 3. V současném uspořádání budeme v opozici ke stávající radě města. Náš program se budeme snažit prosazovat cestou podnětů zastupitele radě města a zastupitelstvu města. 4. Při jednáních zastupitelstva podpoříme ty návrhy rady města, které budou shodné s naším volebním programem. 5. Pravidelně budeme občany informovat o našich postojích k rozhodnutím rady a zastupitelstva.

PhDr. Miroslav Roček, ODS

V Novém Strašecí nevznikla oficiální koalice. Při vytváření dohody jsme vycházeli z volebních programů jednotlivých stran. Za stěžejní bod jsme považovali rozvoj města, který je úzce spojen s územním plánem. Nezajímalo nás jenom to, co jednotlivé strany občanům slibují, ale kde na to hodlají získat finance. S takovými stranami jsme se dohodli na tom, jak se budou podílet na vedení města a nabídli jim místa v radě. U sdružení Město pro rodinu, rodina pro město a KDU-ČSL jsme se nesetkali s pochopením, protože požadovali větší počet míst v radě, na což jsme ale nemohli přistoupit.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.