Prodej pozemku schválen, vítěz ale nemá souhlas Tesca

Zastupitelé odmítli Hornbach

RAKOVNÍK. Dlouho očekávaný prodej pozemku pro výstavbu dalšího marketu v Rakovníku se dostal na pořad jednání městského zastupitelstva v pondělí 21. února v 16.30 hodin. v sále bylo přítomno všech jednadvacet členů zastupitelstva a dost překvapivě jen velmi málo zástupců podnikatelů. Možná i proto byl prodej po zhruba devadesetáminutové diskusi schválen nejtěsnějším poměrem hlasů, když pro něj hlasovalo 11 zastupitelů.

Předseda finančního výboru Michal Volf konstatoval, že o pozemek se po opakovaném zveřejnění záměru přihlásili čtyři zájemci. Výbor doporučil prodat parcelu o ploše 25 tisíc metrů firmě Magellan CZ, která nabídla 29 miliónů korun. Dále navrhl zvýšit smluvní pokutu z jednoho miliónu na šest. Částka by měla být složena firmou na účet města před podpisem kupní smlouvy pro případ, že by firma odstoupila od záměru. Dále finanční výbor doporučil, aby peníze získané prodejem pozemku byly uloženy na zvláštním účtu a disponovat by s nimi mohlo výhradně zastupitelstvo.

Se zajímavou informací vystoupil radní Miloň Cír. Zajímal se, proč vedení města nereflektuje na nejnovější nabídku společnosti Sey Development. Firma, která se umístila na druhém místě s nabídkou 25 miliónů 925 tisíc Kč, nabídla po ukončení nabídkového řízení městu o čtyři milióny více, což je zatím nejvyšší nabídnutá cena. k tomu uvedl starosta Zdeněk Nejdl, že vyšší nabídka přišla až po uzavření nabídkového řízení, a navíc firma má investiční příslib od společnosti Hornbach, což je v rozporu se záměrem města, které by v místě chtělo market typu Tesco, jak je uvedeno i v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí.

Radní Hana Bendlová by naopak stavební market Hornbach uvítala. "V Rakovníku je převaha podnikatelů, kteří prodávají potraviny a oděvy, proto si myslím, že Hornbach by jim se svým sortimentem tolik nevadil. Přivítali by ho i lidé, kteří k nám jezdí do lokality na rekreaci," uvedla Bendlová, která však zároveň zdůraznila, že cena za pozemek je ještě stále velmi nízká, jinde se podle ní cena za metr pohybuje od 2 do 4 tisíc korun. Místostarosta Luděk Štíbr připomněl, že v místě lidem chybí možnost nakoupit základní potraviny, proto je požadavek na centrum typu Tesco. k tomu radní Rouček řekl, že žádná z firem, které se o pozemek ucházejí, nemá s Tescem podepsánu smlouvu. Proto je i návrh smlouvy o smlouvě budoucí dost problematický a podle Roučka neskýtá městu potřebné záruky. "Byl bych pro prodej, ale za výhodnější cenu a se smlouvou, která by zabránila spekulacím. Nelíbí se mi, že stávající smlouva umožňuje kupujícímu postoupit pozemek třetí osobě," zdůraznil hlavní nedostatek radní.

Své argumenty pro prodej zveřejnil za komunistické poslance také Miloslav Kubínek. "Zjistili jsme, že více lidí je pro, aby tady vznikl tento typ obchodního domu. Otázkou je cena pozemku, ale vzhledem ke komplikacím, které investorovi vzniknou přeložkami sítí, je nynější cena až dost vysoká. a co se týče peněz, souhlasíme, aby byly uloženy na zvláštním účtu a do poslední koruny rozhodlo o jejich využití zastupitelstvo," vyjmenoval podmínky KSČM Kubínek. z řad veřejnosti zasáhl do diskuse pouze podnikatel František Muška. Uvedl, že budování dalšího nákupního centra ve městě je zbytečné a městské pozemky by měly být využity tak, aby na nich vznikla nová pracovní místa.

Zastupitelstvo pak v následném hlasování prodej pozemku schválilo. Pro hlasovali Nejdl, Štíbr, Volf, Báča, Mička (všichni ODS), Borský, Švácha (oba Sdružení nezávislých) Kubínek, Kvasnička, Růžička, Lukeš (všichni KSČM).

Rouček (ČSSD) a Zoubek (Sdružení nezávislých) se zdrželi hlasování, ostatní byli proti prodeji pozemku, jmenovitě Bendlová, Ludačka, Pavlík (všichni ČSSD), Cír (Strana venkova), Michalička (US DEU), Soukup, Laňka (ODS) a Semerádt (ODA).

V diskusi zazněla ještě velmi zásadní informace. Vítězná firma Magellan CZ zatím nemá souhlas ani podporu firmy Tesco a bude o ní teprve jednat v prvním březnovém týdnu. Pokud do 31. března Magellan CZ nepodepíše smlouvu o smlouvě budoucí, město od smlouvy odstoupí a o dalším postupu rozhodne zvláštní výbor nebo zastupitelstvo.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.