Zastupitelé Karlovy Vsi před soudem, starosta s bratrem odmítli vypovídat

Zastupitelé nepoznali usnesení se svými vlastními podpisy

RAKOVNÍK. Již podruhé se 18. dubna zabýval okresní soud sporem mezi společností Ekvita Euro a obcí Karlova Ves. Předmětem žaloby je tzv. povolení prodeje zástavy, která vázne na veškerém obecním majetku. Mezi předvolanými svědky se tentokrát objevil i bývalý starosta Luboš Šípek, další tři členové zastupitelstva a nová starostka Iveta Kohoutová. Líčení vedené předsedkyní senátu JUDr. Jaroslavou Lajpertovou odhalilo trestuhodné nedostatky v práci minulého zastupitelstva i vedení obce.

Jako první stanul před soudem mluvčí žalující strany jednatel společnosti Ekvita Euro RSDr. Stanislav Beránek. Zdůraznil, že pro firmu se jednalo o zcela standardní transakci. "Půjčky obcím nejsou ojedinělé, starosta navíc doložil veškeré potřebné doklady. Společně jsme pak byli u notáře, který doklady ověřil," popsal zástupce firmy. Soud zajímalo, zda si firma nechala zpracovat znalecký posudek k zastavenému obecnímu majetku a zda ví o tom, že by zastupitelstvo zveřejnilo záměr o zástavě majetku na úřední desce. Odpovědi na obě položené otázky vyzněly záporně.

Advokáta obce Karlova Ves dále zajímalo, jak si firma zjišťuje solventnost zákazníka. Poukázal tak na fakt, že obec s rozpočtem kolem 800 tisíc korun, z čehož 700 tisíc činí povinné výdaje, si vzala úvěr ve výši 1,7 miliónu se splatností na 3 měsíce. Peníze navíc vůbec neprošly účetnictvím ani účtem obce.

Velkým zklamáním pro všechny přítomné bylo vystoupení bývalého starosty Karlovy Vsi Luboše Šípka (1975). Namísto toho, aby vnesl do případu více světla a zabránil tak výprodeji veškerého obecního majetku, využil práva nevypovídat s tím, že by tak mohl sám sobě způsobit trestní stíhání. "Je proti mně vedeno trestní stíhání ve věci zneužití pravomoci veřejného činitele," sdělil soudu. O minutu později zopakoval podobnou frázi i starostův bratr a člen zastupitelstva z minulého volebního období Vladimír Šípek (1978). Ten odmítl vypovídat, neboť by údajně mohl způsobit stíhání osobě blízké, čili bratrovi, s nímž žije na stejné adrese.

O tom, zda zastupitelstvo skutečně projednalo zástavu veškerého obecního majetku či nikoliv, tak mohli vypovídat pouze bývalý místostarosta Ivan Kohout (1976) a bývalý předseda stavební komise a člen zastupitelstva Zdeněk Kučera. Právě jejich podpisy totiž figurují vedle bratrů Šípků na předmětném usnesení. Kohout sice potvrdil, že podpis na usnesení zastupitelstva ze dne 1. března 2006 je jeho pravým podpisem, nicméně usnesení nečetl a popírá, že by zastupitelstvo někdy v minulosti jednalo o úvěru či zástavě majetku. Kohout dále uvedl, že v zastupitelstvu i na obci byl jen do počtu, vše řídil a organizoval starosta, on se nikdy nepokoušel cokoliv kontrolovat ani prověřovat. "Za poslední roky se zastupitelstvo nesešlo ani jednou, starosta na nás neměl kvůli podnikání vůbec čas," dodal Kohout.

V podstatě totéž potvrdil i Kučera. Ten si navíc vzpomněl, že zastupitelstvo svolané v inkriminovaném termínu, tedy 1. března 2006, jednalo o nabídce firmy Eurotel a zřízení věcného břemene k chatě. Jednání zastupitelstva o půjčce nebo zástavě majetku vyloučil. Také on sice připustil, že by podpis na usnesení mohl být jeho, ale popřel, že by kdy podepsal zápis předloženého znění. "V obci se nic nestavělo, žádné akce jsme nechystali, takže úvěr nebyl potřeba," vysvětloval. Na dotaz soudu, jaké aktivity vyvíjel ve stavební komisi, odvětil, že byl časově zaneprázdněn kvůli dojíždění do zaměstnání, tudíž veškerou agendu měl na starosti Luboš Šípek, který byl zároveň i místopředsedou stavební komise.

Více světla vnesla do případu současná starostka Iveta Kohoutová, manželka bývalého místostarosty. Podle jejích slov nezůstala na úřadě z minulého období žádná dokumentace. O dluzích obce se dozvěděla až těsně před volbami z Raportu. Kromě problémů s Ekvitou a exekučnímu obstavení obecních účtů kvůli dluhu za firmou Froněk, se na obec valí další velký problém. "Firma Šípek s. r. o., což byla firma pana starosty, vyfakturovala obci zakázky za 5 miliónů korun, které fakticky vůbec neprovedla. Pohledávky následně prodala firmě Transfinance a ta od nás nyní peníze vymáhá. Ani tyto faktury nejsou evidovány v účetnictví obce," uvedla starostka.

Na 30. května, kam bylo líčení odročeno, soud předvolá bývalé účetní Obce Karlova Ves Ingrid Šípkovou (švagrová bývalého starosty), Alenu Pálkovou a předsedu finančního výboru Josefa Jiráska.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.