Dokonce i z majora, který získal hodnost za záchranu života, je poručík

Zákon „degradoval“ většinu policistů

RAKOVNÍK. Od 1. ledna 2007 vešel v platnost nový služební zákon, který pro policisty, hasiče a vězeňskou službu znamená mnohé změny. Jednak klade větší nároky na vzdělání ve vyšších funkcích, jednak přinesl nové služební hodnosti a hodnostní označení, kvůli nimž byla většina policistů z pohledu veřejnosti "degradována".

"Nový služební zákon hovoří o tzv. služební hodnosti, ke které náleží hodnostní označení. Bohužel však došlo k vytvoření, jak lidově mezi policisty říkáme, takového kočkopsa, kdy má každý příslušník prakticky hodnosti dvě. Dnes je zákonem dána k určité pracovní funkci služební hodnost, která je třeba v mém případě vrchní inspektor. A k vrchnímu inspektorovi náleží hodnostní označení nadpraporčík. A vzhledem k tomu, že označení nadpraporčík vychází z tradičního vojenského vzoru, vizuálně to může kdokoli chápat, že jsem byl z bývalé funkce poručík degradován," vysvětluje na svém příkladu změny hodností rakovnický policejní mluvčí René Černý.

Podobně jako on dopadlo po 1. lednu mnoho dalších policistů, jimž byly hodnosti dosazeny podle funkce, kterou zastávají. "Polepšilo" si jich jen minimum, většinou příslušníci na vyšších postech, nebo naopak nováčci, kterým k vyšším hodnostem chyběly odsloužené roky. Změnou zákona byl v podstatě povýšen ředitel rakovnického okresního ředitelství Václav Zeman, který Silvestra slavil jako podplukovník a do Nového roku vstoupil již jako plukovník, což je označení, které náleží k jeho služební hodnosti rada. Protikladem je například případ Jaroslav Houdy, který se v roce 2003 stal Policistou roku a oceněním byl povýšen na majora. Přestože povýšení dosáhl za určité zásluhy, byla i jemu hodnost odňata a dnes je coby komisař poručíkem, čímž v označení klesl o tři stupně, tedy o majora, kapitána a nadporučíka.

Policisté jako zásadní chybu tohoto kočkopsa označují, že s novými služebními hodnostmi nebyla přijata nová označení, která by se od zaběhlých vojenských graficky lišila. "Pokud jsem vrchní inspektor, měl bych mít tuto hodnost i na ramenou. Zákonodárci nás sice uklidňují, že nové hodnosti nikdo nemůže brát jako degradaci, a bylo nám vysvětleno, že se označení podle vojenského vzoru nebudou v titulech příslušníků používat, ale mě osobně už praxe ukázala, že opak je pravdou. Když tu byla Česká televize dělat reportáž a já jsem štáb požádal, abych byl titulován služební hodností vrchní inspektor, bylo mi sděleno, že je zajímá hodnost, kterou mám na ramenou," popisuje René Černý.

A jakéže služební hodnosti přinesl nový zákon? Policista, který nově nastoupí do služby, bude služebně referent, k čemuž náleží hodnostní označení rotný. Další funkce jsou - vrchní referent (strážmistr), asistent (nadstrážmistr), vrchní asistent (podpraporčík), inspektor (praporčík, nadpraporčík), vrchní inspektor (nadpraporčík, podporučík), komisař (poručík, nadporučík), vrchní komisař (kapitán, major), rada (podplukovník, plukovník), vrchní rada (plukovník), vrchní státní rada (plukovník). O změnách v nárocích na dosažené vzdělání, které nový služební zákon přinesl, přineseme informace v příštím čísle.

Markéta Polívková

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.