Zahradní ulice v novém

RAKOVNÍK. Malá slavnost se odehrála v poslední srpnový den v Zahradní ulici vedle Penny Marketu. Starosta města Zdeněk Nejdl a jednatel stavební firmy Froněk s.r.o. Jaroslav Froněk společně přestřihli pásku a oficiálně tak zahájili provoz na nově zrekonstruované ulici.

"Rekonstrukce Zahradní ulice byla zařazena do plánu investic jednak z důvodu špatného technického stavu povrchů, odvodnění a veřejného osvětlení, jednak i z důvodu přípravy území pro další rozvoj této lokality, zejména bytové výstavby," uvedl starosta Nejdl. Proto nebyl obnoven jen asfaltový povrch, ale pod komunikaci byly uloženy také inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a plyn) s vysazenými zaslepenými odbočkami k budoucím pozemkům, které jsou připraveny pro další investiční záměry. Podél komunikace byla bude v průběhu měsíců září až říjen vysazena i vzrostlá zeleň. Celkové náklady stavby dosáhly částky 3 809 368 korun včetně DPH.

"Projektantem stavby byl Ing. Libor Křižák z projekční kanceláře K-Projekt, dodavatelem prací firma Froněk, s.r.o. společně se svými subdodavateli firmami ERIMP a REVIS, s.r.o., které položily veřejné osvětlení a plynový řad," dodal Zdeněk Nejdl. Podle jeho slov by zde mělo vzniknout na jednom z pozemků sídliště se třemi bytovými domy o 12 bytech a na druhém parkoviště pro rozměrnější vozidla.

Vedoucí odboru výstavby a investic Ing. Michaela Vachtlová v závěru upozornila, že Zahradní ulice je pouze neoficiální název. Lokalita se jmenuje Dukelských hrdinů, i když leží stranou této ulice. "Pojmenování nově vznikajících ulic budeme muset v radě města věnovat pozornost dříve, než budou zastavěny, aby pak nemuseli občané podstupovat řadu úředních úkonů k výměně dokladů. Z tohoto důvodu nebyla ani nově zrekonstruovaná ulice oficiálně přejmenována."

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.