Zastupitelstvo prodalo pozemky Na Studánkách

Zahrádky sklidí buldozer

RAKOVNÍK. Členové zahrádkářského svazu Na Studánkách již definitivně prohráli svoji bitvu o zachování zahrádkářské kolonie. Přestože výpověď z městského pozemku dostali již v loňském roce a výpovědní lhůta vyprší letos k 1. říjnu, svůj boj do poslední chvíle nevzdávali. Na zasedání městského zastupitelstva, které mělo projednat prodej příslušného pozemku Miloši Cafourkovi pro další rozšíření Tenis centra Cafex, se dostavili opět v hojném počtu a pokusili se prodeji zabránit. Marně. Zastupitelstvo po zhruba půlhodinové diskusi dvanácti hlasy rozhodlo, že zahrádky definitivně zmizí z mapy Rakovníka.

Z jednání vyplynulo, že Miloš Cafourek znovu zhruba po roce projevil zájem o městský pozemek o ploše 6 464 m2 a dále navrhl směnu pozemku o ploše 2 169 m2. Město proto vyvěsilo záměr na prodej a směnu pozemku na úřední desce a jako jediný se o pozemky přihlásil právě Miloš Cafourek. Nabídl 113 Kč za metr čtvereční, tedy zhruba dvakrát více než před rokem a o 13 Kč více za metr nad městem požadovanou minimální cenou. Navíc městu nabídl dalších 50 tisíc korun na zvelebení části městského pozemku, který se uvolní po zahrádkách a zůstane v majetku města. Tuto investici Cafourek plánuje v roce 2005. Projednávání prodeje zkomplikoval dopis svazu zahrádkářů, kteří se obrátili na kontrolní výbor zastupitelstva se žádostí o prošetření celé transakce zejména pak z hlediska ceny a posouzení zachování standardního postupu. Kontrolní výbor se sešel těsně před zasedáním zastupitelstva a konstatoval, že navrhuje věc odložit do té doby, než výbor připomínky zahrádkářů zhodnotí. Takový postup doporučoval i člen zastupitelstva Miloslav Kubínek. Marek Pavlík se dotázal, zda město má k dispozici znalecký posudek předmětného pozemku. Dozvěděl se že pouze z loňského roku. s kompromisním návrhem vystoupil jménem zahrádkářů František Černý. Navrhl rozšíření tenis centra směrem k vodárenským objektům a zachování zahrádek. Navíc označil prodej pozemků v době před projednáváním změny územního plánu za předčasný. Do diskuse se zapojila také Irena Brabcová a požádala kontrolní výbor, aby prověřil vypsaný záměr. "Považuji jej za diskriminační. Město zveřejnilo záměr, který zcela odpovídal žádosti pana Cafourka. Kdo jiný se mohl přihlásit a nabídnout směnu příslušných metrů pozemku, když tyto pozemky má jen pan Cafourek." Brabcová se snažila prodej zpochybnit i z hlediska zákona o obcích, který hovoří o prodeji nepotřebného majetku. s emotivně zabarveným příspěvkem se několikrát zapojila do diskuse také paní Šmausová, zastupující věkově nejstarší zahrádkáře. "Náš sport - zahrádkářství - je na tomto místě již 48 let. Nedostáváme od nikoho žádné dotace. Přejeme si jen jedno. Aby byl tento pozemek zachován i pro další generace, aby ho město nikdy neprodávalo." Na stranu zahrádkářů se připojila ještě radní Hana Bendlová. "Jsem proti jakémukoliv prodeji pozemku. Je to pozemek všech občanů Rakovníka." Po ukončení diskuse návrh na prodej pozemku prošel, když pro hlasovalo 12 členů zastupitelstva (Borský, Cír, Ludačka, Michalička, Nejdl, Rouček, Růžička, Semerádt, Soukup, Štíbr, Švácha, Zoubek). Ihned po hlasování se ještě Václav Laňka pokusil prosadit odložení podpisu kupní smlouvy a prohlásil, že věc nechá prověřit inspekcí ministerstva vnitra. Poněkud opožděně se ještě Miloslav Kubínek vyjádřil k právě schválené ceně 113 Kč za metr, která dle jeho názoru vůbec neodpovídá významu pozemku.

Připomínáme, že zahrádkáři by měli pozemky opustit k 1. 10. 2004 a do té doby uvést areál do původního stavu. To znamená odstranit veškeré drobné stavby, mezioplocení apod. Nový majitel hodlá na nově získaném pozemku vybudovat tenisové kurty a hřiště na plážový volejbal. "Můj záměr je čtyři roky stále stejný. Jde o druhou etapu výstavby Tenis centra," připomněl Cafourek.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.