Za dům osvěty se nabízí 3 milióny

RAKOVNÍK. o Dům osvěty se ucházejí dva rakovničtí podnikatelé a majitelé realit Vítězslav Janda a Ivo Klecan. Poté, co město zveřejnilo záměr na odprodej nehistorické části objektu se sálem, přihlásili se jako jediní zájemci a nabídli za objekt 3 milióny korun.

"Ve společné nabídce uvádějí, že hodlají nemovitost kompletně zrekonstruovat, aby jí navrátili důstojný vzhled a funkci. Nic bližšího zatím nesdělují, pouze fakt, že mají zkušenosti se spravováním a provozováním podobných zařízení," uvedl starosta Zdeněk Nejdl. Městská rada záměr projednala a zároveň uložila odboru správy majetku dopracovat projekt na využití domu osvěty ze strany kulturního centra. "Ředitel KC Jiří Karel má určitý plán, jak sál využít. Hovoří o vytvoření zázemí pro rakovnické spolky, taneční kroužky a hudební skupiny. Mohly by se v něm scházet a pořádat i akce pro veřejnost. Proto chceme znát přesný počet subjektů, které by zde mohly najít své zázemí. Souběžně s touto studií by měl odbor správy majetku města prozkoumat i možnost rozdělení nemovitosti na dvě části, zjistit provozní náklady a nutné investice, které by rozdělení a následné provozování vyžadovaly," vypočítává místostarosta. "Chceme mít na stole dvě možnosti a podle nich zastupitelstvo rozhodne, zda prodat, nebo ponechat pro využití kulturním centrem," uzavírá Štíbr. a kterou variantu bude podporovat vedení města? "Mám-li říct svůj osobní názor, pokud se najde smysluplné využití, byla by škoda se Domu osvěty zbavovat. Pokud využití nenajdeme, lze uvažovat o prodeji, ale jen takovému subjektu, který bude garantovat, že zařízení nebude dále chátrat. Kdyby se tu podařilo soustředit více spolků, naskýtá se možnost najít pro rekonstrukci některý z dotačních titulů Evropské unie," míní Štíbr.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.