Za dobrou vůli šikana?

RAKOVNÍK. Člen zastupitelstva Marcel Chládek (ČSSD) svolal na minulý čtvrtek mimořádnou tiskovou konferenci s cílem reagovat na prohlášení místostarosty Jana Šváchy v Raportu č. 47. Tiskovky se zúčastnil také Lubomír Lippert s manželkou a synem. Také oni se chtěli ohradit proti některým místostarostovým výrokům.

Lubomír Lippert hned v úvodu zdůraznil, že je pravicově smýšlejícím voličem a že možnosti zúčastnit se setkání s novináři na půdě ČSSD využil až po té, co mu byla podobná šance ze strany vedení města odepřena. Lippertovi chtěli reagovat zejména na tu část Šváchova stanoviska, kde hodnotí dohodu o budoucí směně pozemků pro výstavbu obchvatu jako obecnou bez uvedení podrobností a dodává, že právě na detailech prý v minulosti jednání s rodinou Lippertovou ztroskotávala. "Pan Švácha by měl upřesnit, jaká jednání krachovala. To zřejmě musel celé volební období prospat. Jinak by věděl, že jsem s městem v minulých letech směnil již 4452 m2 a že jsem dokonce věnoval městu zdarma 400 m2 na vybudování části cyklostezky. Nevím, proč je naše společná dohoda zpochybňována ještě dříve, než jsme mohli výsledky předložit zastupitelstvu," ptá se Lippert. Ke všeobecnému překvapení pak navíc předložil aktuální dopis z ekomonického odboru, z něhož vyplývá, že město nechalo znovu přeměřit pozemky přilehlé k parkovišti na Váze. Při tom zjistilo, že část reklam zasahuje o 18 cm do pozemku města, a proto byly Lippertovi doměřeny poplatky z reklamy za předcházející tři roky. Tento objev byl učiněn shodou okolností v době, kdy má být podepsána smlouva o směně pozemků na obchvat. "Když jsem se vedoucí odboru ptal, kdo jí uložil přeměření pozemků, řekla mi, že si nevzpomíná," dodal Lippert.

"Z toho, co slyším, jsem konsternován," reagoval Chládek. Následně připomněl, že komise pro jednání s panem Lippertem docílila toho, že město získá většinu pozemků pro výstavbu obchvatu, aniž by je muselo platit. "Kdyby pan Lippert trval jako někteří jiní vlastníci na tom, že nám pozemky prodá za tržní cenu, nikdy bychom na jejich výkup neměli. Pan Lippert souhlasí se směnou, což je jeho dobrá vůle. Místo, aby se dočkal poděkování, je úřadem šikanován. Kdo tento problém politizuje?" ptá se Chládek.

Podle starosty Zdeňka Nejdla se v žádném případě nejedná o zlý úmysl. "Jde o výkon státní správy, do které nikdo z volených funkcionářů nezasahuje. Úřad si jako správce poplatků jen plní své povinnosti. To, že byly poplatky vyměřeny právě nyní, kdy se jedná o směně pozemků, je jen shoda okolností," tvrdí starosta Nejdl a popírá, že by se ze strany vedení města mohlo jednat o snahu zmařit dosavadní jednání o směně pozemků.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.