Výzva všem občanům Rakovníka (dopis čtenáře)

Jsem živnostníkem od roku 1990. v současnosti spravuji několik nemovitostí v centru Rakovníka, které jsem převzal zdevastované a postupně je opravuji.

Spolu se svojí manželkou dáváme práci takřka 50 našim spoluobčanům. Do dnešního dne jsem ani jeden ze svých obchodů či průjezdů nepronajal žádnému vietnamskému obchodníkovi.

Chtěl bych touto cestou vyzvat naše spoluobčany, oby ostře vystoupili proti jakémukoliv prodeji větších pozemků v majetku našeho města, a to komukoliv, a aby podpořili případnou petici proti plánovaným prodejům.

Vedení města by si už mělo konečně uvědomit důležitost takovýchto rozhodnutí vzhledem ke svému krátkodobému působení a nemělo by zapomínat na budoucnost a případný rozvoj našeho města s ohledem na další desetiletí a staletí. Musíme si uvědomit, že nikdy nevíme, co nám budoucnost přinese. Prodejem se navždy zbavíme vlastnictví a tím i možnosti tyto pozemky dále využívat. Zároveň bych se chtěl touto cestou přiklonit na stranu svých kolegů živnostníků, neboť se nechci dožít toho, aby naše královské město Rakovník tlouklo vietnamským srdcem a dýchalo řetězci supermarketů, které ho budou svírat jako kleště.

K historickému centru se totiž váže obchod od nepaměti a kvalitní a vkusné obchody s osobním přístupem prodavačů je právě to, co naše město potřebuje a co by se mělo všemožně podporovat.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že touto svoji výzvou nesleduji žádné politické či osobní cíle. Jsem pouze jeden z těch, kterým není lhostejný osud našeho města.

Petr Svoboda

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.