Výbory rozkmotřily zastupitelstvo

RAKOVNÍK. Nelítostný boj dvou znesvářených táborů s množstvím osobních invektiv. Asi tak by se dalo charakterizovat první pracovní zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Rakovníka, které se sešlo v pondělí 4. prosince. Hlavním protagonistou se stal Marcel Chládek (ČSSD).

Počet jeho diskusních vystoupení u většiny projednávaných bodů hlavně v první polovině zasedání překračoval desítku. Neustálými dotazy, s nimiž se dožadoval konkrétních odpovědí, vyprovokoval starostu Zdeňka Nejdla (ODS) až k osobním invektivám. Konfrontační přístup ČSSD se vystupňoval hlavně poté, co koalice nepřistoupila na návrh ČSSD k obsazení předsedů výborů. Jednání zastupitelstva se tak protáhlo na pět hodin.

Největším kamenem sváru prvního pracovního jednání zastupitelstva se stala volba předsedů finančního a kontrolního výboru odložená z ustavujícího zasedání. Problém nastal poté, co starosta nejprve věc předjednal s mluvčím opozice Marcelem Chládkem, který jej požádal o místa předsedů obou výborů. To však při následném projednávání v koalici neprošlo, a tak byly návrhy opozice na zastupitelstvu přehlasovány. Opoziční strany vzápětí stáhly z výborů i dalších orgánů města všechny navrhované zástupce a výbory tak zůstaly tříčlenné. Tím se vyostřila i celková atmosféra v zastupitelstvu.

Koalice nejprve navrhla do finančního výboru jako předsedu radního Michala Volfa a za členy Hynka Ringlera a Vladimíra Škrlanta. Následoval protinávrh Chládka, který za ČSSD navrhl jako předsedu výboru Jiřího Ludačku. Následně nominoval Vladimír Kvasnička za KSČM do výboru také Václava Růžičku. Pětičlenný výbor byl tak naplněn s tím, že existovali dva kandidáti na předsedu. Vzápětí byl dle očekávání zvolen 11 hlasy finanční výbor pod vedením Michala Volfa. Ihned po schválení výsledku Jiří Ludačka oznámil, že z výboru odstupuje. Chládek dodal, že ČSSD považuje za nevhodné, aby byl předsedou výboru člen rady a za této situace nebude navrhovat žádné kandidáty ČSSD do žádných výborů. Za této situace starosta vyhlásil 15 minutovou přestávku. Během ní se však rozpor urovnat nepodařilo. Naopak. Z finančního výboru následně odstoupil také Václav Růžička a orgán zastupitelstva zůstal tříčlenný. "To jsme jak na vesnici," poznamenal Chládek.

Podobně skončila i volba kontrolního výboru. Když starosta navrhl, aby se předsedou kontrolního výboru stal Marcel Chládek za ČSSD, Chládka to popudilo. Návrh důrazně odmítl a zdůraznil, že sociální demokracie si v případě zájmu o funkce v orgánech města bude navrhovat své vlastní lidi sama. Na to Nejdl navrhl kontrolní výbor ve složení Miloslav Blecha, Jan Lédl a Marek Pavlík.

V podobném duchu pokračovalo zastupitelstvo i při projednávání změn ve společnostech města. Michal Volf nejprve informoval, že bývalí zastupitelé Ivo Michalička a Tomáš Semerádt podali rezignace na funkce v dozorčí radě Tepelného zásobování Rakovník. Na jejich místa byli městem doplněni Eduard Filip a Ivo Trešl. Podobně nahradí v orgánech Údržby městských komunikací Hanu Bendlovou Marek Pavlík a ve VSOR Aleše Roučka Václav Laňka. Podobně budou ještě vyhotoveny návrhy orgánů městských lesů.

Přestože se obě strany v samém závěru jednání postupně uklidnily, když nejprve ještě Miloslava Blecha přirovnal Marcela Chládka k Paroubkovi, v závěru jednání si přislíbili, že další jednání by mohla probíhat v méně vyhroceném duchu.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.