Osm z dvanácti vedoucích funkcionářů radnice nosí sukně

Vládnou městu ženy?

RAKOVNÍK. Už Alois Jirásek ve Starých pověstech českých varoval před ženskou nadvládou. Jeho zvolací větu: „Běda mužům, kterým žena vládne,“ si ale vůbec neberou k srdci na rakovnické radnici a postupnými kroky pomalu ale jistě kráčí k feminizaci úřadu. Přitom časy, kdy byly ženy, alespoň co se vedoucích pozic týče, na úřadě v menšině, nejsou tak dávnou historií.

Hlavní řídícím článkem radnice je funkce tajemníka, což je totéž co ředitel úřadu. Tato pozice patří již několik volebních období ženám. Posledního muže ve funkci tajemníka jsme zaznamenali za starosty Miloslava Mánka, kterému pomáhal řídit chod radnice tajemník Václav Kapsa. Jeho předchůdcem byl rovněž muž, a sice František Trešl, jenž se stal vůbec prvním tajemníkem úřadu po roce 1989. V těch dobách patřily i další stěžejní posty do rukou „pánů tvorstva“. Odbor výstavby vedl Milan Kotál (dnes Michaela Vachtlová), životní prostředí Ivo Žďánský a po něm Josef Pátek (dnes Alena Škoudlínová), odbor správy majetku Jiří Bauer a po něm Petr Březina (dnes Eva Kejlová). Rovněž odbor vnitřní správy patřil po léta pod mužskou ruku Václava Černého. Tuto funkci obsadí od července Zuzana Chmelíková, a tak bude konečné skóre mezi vedoucími funkcionáři stanoveno v poměru 6:4 ve prospěch žen, a počítáme-li do tohoto součtu i tajemnici a útvar interního auditu, dostaneme se dokonce na skóre 8:4.

Vedení města si ale na ženskou nadvládu nijak nestěžuje. „Osobně nemám potřebu žádného diskriminačního uvažování. Rozhodující je, co kdo umí. Jsou sice určité posty, na kterých bych raději viděl chlapa, ale nikdy jsme při výběru lidí takto nepostupovali,“ hodnotí starosta Zdeněk Nejdl. Dále naznačuje, že poměr mužů a žen se může v nejbližší době změnit. „K poslednímu červenci nás požádala o uvolnění z funkce vedoucí odboru správy majetku města Eva Kejlová. Opouští místo, které přes značnou složitost zvládala velmi dobře. Takže jen těžko budeme hledat náhradu a umím si představit, že by to mohl být i muž,“ míní starosta.

A jak vidí ženy jako vedoucí pracovníky Milan Kotál, dlouholetý úředník a bývalý vedoucí odboru výstavby? „Jsou odbory, kde je ženský smysl pro pořádek a preciznost tou nejlepší kvalifikací. Ale naopak existují i posty, kde se může hodit mužská odvaha, způsob myšlení i odvěká mužská schopnost vládnout,“ míní Kotál.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.